slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
A K T U A L N O Ś C I


Zaparaszamy na nową wystawę "Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu".
Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu". Wystawa prezentowana jest w Domach Gąski i Esterki, Rynek 4/5.
Wystawa będzie czynna do czerwca 2017 r.


Zachęcamy do udziału w nowych warsztatach "Tworzenie światów fantastycznych" - pełnych niezwykłych, kolorowych stworów. W tworzeniu uczestniczy grupa dzieci (w przedziale wiekowym od przedszkola do gimnazjum). Działanie artystyczne będzie miało charakter spontaniczny. Nie narzucamy uczestnikom żadnych ograniczeń. Każda technika jest dopuszczalna. Grupa tworzy kolaż , możliwe jest posługiwanie się farbami, wyklejanie, wydzieranki, wyklejanie plasteliną (mamy piórka, farby, plastelinę, papier kolorowy, bibułę, wełnę). Młodzi ludzie będą mogli się przekonać, że każdy może być Ociepką czy Nikiforem. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i własny potencjał kreatywności. Bo przecież każdy z nas, bez względu na skalę talentu go posiada.


2. Mój fantastyczny świat - zajęcia plastyczne w wersji indywidualnej. Po obejrzeniu dzieł artystów nieprofesjonalnych na wystawie "Poza kanonem. sztuka bez dyplomu" każde dziecko otrzymuje kartkę papieru (A4 lub A3) i samodzienie, dowolna techniką wykonuje obraz.  Może on być inspirowany tym, co jest eksponowane na wystawie, może być przelaniem na papier światów fantastycznych w całości wyimaginowanych przez uczestników zajęć.


 

3. Nowe warsztaty przyrodnicze "Orły, sowy i sokoły.. czyli skrzydlaci myśliwi" dla dzieci od przedszkola do 3 klasy podstawówki. (Dla starszych klas szkół podstawowych oraz  liceów przewidzino tożsamą tematycznie lekcję muzealną pt.: "Ptaki Drapieżne"). Zajęcia składają się z prelekcji o dziennych i nocnych ptasich drapieżcach oraz aktywności manualnej polegajacej na wykonywaniu z materiałów plastycznych postaci sów i innych ptaków.


Podczas ferii zimowych zapraszamy uczestników indywidualnych, którzy mają ochotę wziąć udział w warsztatach:

13 lutego o godzinie 12.00 na zajęcia "Słodkie warsztaty" - wykonywanie meksykańskich główek cukrowych.

20 lutego o godzinie 12.00 na zajęcia "Orły, sowy i sokoły... czyli skrzydlaci myśliwi".
W niedzielę, 29 stycznia na przestrzeni wystawy "Oswoić nieuniknione, przyblizyć nieznane" odbył się wykład prof. Dariusza Kupisza pt. "Śmierć i pogrzeb szlachecki w kulturze sarmackiej".INFORMACJA 

 

„Prace konserwatorskie i pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt netto wynosi  16 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 14 400,00 zł.

Pozostałe środki 1 600,00zł to środki własne.

www.wfosigw.pl

 logotyp_pl 


INFORMACJA

„Prace pielęgnacyjne (graby) w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji , w kwocie 5.400,00 zł).


Całkowity koszt netto wynosi 6 000,00 zł. zł.


Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 400,00 zł.

 

www.wfosigw.pl

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez Muzeum im. J. Malczewskiego lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych:
 

Wystawa archeologiczna "Zanim powstało miasto. Początki Radomia" eksponowana jest w Domach Gąski i Esterki, Rynek 4/5. ZapraszamyEkspozycji towarzyszą zajęcia edukacyjne:

1. Kamień, glina, nić (wykonywanie ceramiki i tkactwo)

2. Warsztaty młodego archeologa (wykopaliska dla najmłodszych). Zajęcia  odbywają się na zewnątrz budynku. 

  

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku”

 ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków.


Koszt zadania:                                            &nbs

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny