slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
 Aktualności:We wrześniu i październiku 2016 roku w  Muzeum im. Jacka Malczewskiego  będzie realizowany program edukacyjny pt. Historia jakiej nie znacie. Poganie

i chrześcijanie.  
Partnerem projektu jest Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja, nr 12 w Radomiu. Projekt związany jest z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Uczestniczący w nim gimnazjaliści  spotkają się z archeologami, którzy 
w formie interesujących wykładów i prezentacji  multimedialnych, zapoznają młodzież z historią, wierzeniami i kulturą Polski wczesnośredniowiecznej w dobie jej chrztu.  Odbędzie się także inscenizacja rekonstruktora na grodzisku Piotrówka.  Na warsztatach animacji  młodzież  stworzy krótkie filmy o  tym okresie w dziejach Polski. 


     

Program:

15 września 2016  

10.00 - 11.30  - wykład dr Macieja Trzecieckiego, pt. Chrystianizacja

                                                                    średniowiecznej Europy

16 września 2016 

10.00 - 11.30  - wykład dr Macieja Trzecieckiego, pt. Radom w czasach                                                                                              chrztu Polski

11.45  -  prezentacja rekonstruktora  (grodzisko Piotrówka)

20 września 2016

10.00 – 11.30  - wykład mgr Pawła Lisa, pt. STRAWA, PIR - STYPA, UCZTA.

                        Ślady wierzeń i obrzędowości w słowiańskiej kulturze                                               kulinarnej

5 października 2016 

8.30 - 11.30  - Indywidualne ścieżki historii - warsztaty animacji poklatkowej


12 października 2016

8.30 - 11.30 - Indywidualne ścieżki historii - warsztaty animacji poklatkowej

Pomiędzy 16 a 23 października  odbędzie się spotkanie, na którym  zaprezentowane zostaną filmy animowane. O dokładnym terminie poinformujemy.Działanie realizowane w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 -2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
 
INFORMACJA 

 

„Prace konserwatorskie i pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt netto wynosi  16 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 14 400,00 zł.

Pozostałe środki 1 600,00zł to środki własne.

www.wfosigw.pl

 logotyp_pl 


INFORMACJA

„Prace pielęgnacyjne (graby) w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji , w kwocie 5.400,00 zł).


Całkowity koszt netto wynosi 6 000,00 zł. zł.


Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 400,00 zł.

 

www.wfosigw.pl

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez Muzeum im. J. Malczewskiego lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych:
 

Wystawa archeologiczna "Zanim powstało miasto. Początki Radomia" eksponowana jest w Domach Gąski i Esterki, Rynek 4/5. ZapraszamyEkspozycji towarzyszą zajęcia edukacyjne:

1. Kamień, glina, nić (wykonywanie ceramiki i tkactwo)

2. Warsztaty młodego archeologa (wykopaliska dla najmłodszych). Zajęcia  odbywają się na zewnątrz budynku. 

  

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku”

 ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków.


Koszt zadania:                                            &nbs

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny