slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

 

Dział Historii

 

 

Kierownik Działu - mgr Krzysztof Skarżycki
Pracownicy Działu:  mgr Mariusz Król, mgr Damian Jendrzeczyk


Dział Historii posiada sekcję historyczną, militariów i Gabinet Numizmatyczny. Zajmuje się gromadzeniem zabytków związanych głównie z historią miasta i regionu, ich naukowym opracowaniem i popularyzacją.

 


Przywilej króla Stanisława Augusta
dla Bonawentury Mierzwińskiego
profesora matematyki i geometrii
w Kolegium Pijarów w Radomiu - 1792 r.

 

Na zbiór historyczny składają się materiały pisane, ikonografia i realia. Ważną pozycję w zespole zajmują dokumenty podpisane przez królów polskich, druki z czasów insurekcji kościuszkowskiej, materiały dotyczące powstania styczniowego, jak również związane z życiem i działalnością wybitnych Radomian.

 


Malarz nie określony, Widok ul. Lubelskiej w Radomiu
(obecnie Żeromskiego) - około 1900 r.

 

Bogato reprezentowana jest ikonografia XX - wiecznego Radomia. Obrazy, fotografie i pocztówki przedstawiają mieszkańców miasta, fragmenty zabudowy i zabytki, dokumentują ważne wydarzenia historyczne.

 

Skrzynia żelazna, Piotr Prażma z Klwowa - 1562 r.

 


Pasy kontuszowe - II poł. XVIII w.

 

W grupie realiów zgromadzono wytwory radomskiego rzemiosła, sztandary, ubiory, przedmioty pamiątkowe i codziennego użytku.
W latach 2002 - 2005 zbiory wzbogaciły się o kolekcję rodzinną przekazaną przez Andrzeja Pinno. Duży i różnorodny zbiór (ok. 700 obiektów) tworzą głównie przedmioty artystyczne i użytkowe, stanowiące wyposażenie radomskiej kamienicy mieszczańskiej.

 


Patera, Roman Plewkiewicz,
Warszawa, kon. XIX w.

 


Zegar kominkowy, kwadransowy - ok. 1825 - 1830 r.

 

Zbiór militariów liczący około 300 okazów, obejmuje broń białą i palną, umundurowanie i oporządzenie wojskowe z XIX i XX wieku.

 


Pistolet skałkowy, Prusy, II poł. XVIII w.
Pistolet AN IX, Francja, ok. poł. XIX w.
Krócica kapiszonowa, Europa Zach., XIX w.

Obok broni europejskiej posiadamy przykłady broni wschodniej z k. XVIII i pocz. XIX w.

 


Sierp indo - perski, II poł. XVIII w.
Bałta (podwójny topór hinduski), XVIII - XIX w.
Nóż typu kord, perski, kon. XVIII w.

 

Gabinet Numizmatyczny posiada zbiory z zakresu: numizmatyki, medalierstwa, falerystyki i sfragistyki. Najliczniejsza jest kolekcja numizmatyczna, która zawiera: banknoty, monety polskie (od czasów piastowskich do współczesności) i obce. Ważną pozycję w tym zbiorze stanowi talar koronny Władysława IV z 1634 r. wybity w mennicy bydgoskiej i talar sasko - polski Augusta II z 1713 r. W grupie monet obcych najwięcej jest rosyjskich i niemieckich, nieco mniej austryjackich z XIX i pocz. XX wieku. Gabinet posiada 12 znalezisk zespołowych z monetami od XV)XVI wieku do XIX wieku i okresu międzywojennego.

 


Skarb denarów Jagiellońskich ze wsi Zalesie, woj. mazowieckie, pow. kozienicki, XV)XVI w. wraz z naczyniem, w którym znaleziono monety

 

Wśród banknotów najcenniejszymi są bilety skarbowe z powstania kościuszkowskiego, medale powstałe w okresie od XIX wieku do współczesności. Ponadto w zbiorze znajdują się banknoty rosyjskie, niemieckie i ukraińskie z początku XX wieku i polskie z okresu międzywojennego.

 


Bilet skarbowy - 10 złotych polskich, 8 VI 1794

 

Gromadzi się także akcje i obligacje. W ramach dokumentowania dziejów gospodarczych regionu uzupełniono zbiór papierów wartościowych o listy zastawne Radomskiego Towarzystwa Kredytowego, akcje Radomskiej Fabryki Chemicznej i Radomskiego Towarzystwa Elektrycznego.

 

Gromadzone są medale historyczne orientujące o wydarzeniach w państwie i regionie, medale, medaliony i plakiety portretowe wybite ku czci Polaków zasłużonych dla państwa, nauki i kultury pochodzące od XIX wieku do współczesności.

 

Z falerystyki posiadamy ordery i odznaczenia państwowe znanych ludzi Radomia, zbiór odznak pułkowych, znaczki organizacji i stowarzyszeń.

 

Sfragistyka - to tłoki pieczętne urzędowe, pieczątki firmowe i prywatne z XIX i XX wieku. Do ciekawszych należy zaliczyć tłoki pieczętne: Szkoły Pijarów w Radomiu, Prefekta Departamentu Radomskiego i Starosty Radomskiego z okresu II RP.

 


Tłok pieczętny Prefekta Departamentu Radomskiego, Księstwo Warszawskie

 

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny