slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Dział Naukowo - Oświatowy

Pracownicy:

 

Kierownik Działu - mgr Ilona Pulnar - Ferdjani
Pracownicy: mgr Grzegorz Koscielniak, mgr Paulina Kondlewska, Olga Prokopowicz, Ewa Jończy

 

Zgłaszanie grup - tel. 362 56 94

 

W zakres działalności Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wchodzi współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi znajdującymi się w Radomiu i okolicach oraz organizacja wraz z pracownikami merytorycznymi pozostałych Działów - odczytów, prelekcji i różnego rodzaju akcji dotyczących działalności muzeum i prezentowanych wystaw.

 

Zajmujemy się oprowadzaniem grup wycieczkowych, z którymi przeprowadzamy zajęcia związane z tematyką prezentowanych aktualnie wystaw. Staramy się urozmaicać naszą ofertę, dlatego zajęcia dotyczą historii sztuki, wiedzy o kulturze, historii i plastyki.

 

Ponadto przeprowadzamy lekcje muzealne związane z archeologią i historią naszego miasta (na wystawach: "Zanim powstało miasto" i "Był zamek").

 

Przybliżamy sylwetkę patrona naszego muzeum - Jacka Malczewskiego, organizując lekcje o nim na naszej stałej wystawie pt. "Jacek Malczewski".

 

Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy zajęcia z przedszkolakami - dzięki którym dzieci mogą zapoznać się z ofertą wystawienniczą muzeum. Lekcje muzealne przeprowadzamy dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i wyższych uczelni.

 

Dział nasz współpracuje z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem Edukacji przy Urzędzie Miejskim, oraz Kuratorium Oświaty.  W muzeum odbywają się spotkania z nauczycielami, którym prezentujemy aktualne wystawy, omawiamy proponowane tematy lekcji muzealnych, prowadzimy otwarty dialog i przyjmujemy propozycje. Pragniemy zainspirować nauczycieli w celu późniejszej popularyzacji naszych ekspozycji wśród młodzieży.

 

Do tradycji muzealnej weszły już zajęcia przeprowadzane wspólnie z Ośrodkiem Metodycznym - odbywają się tu spotkania nauczycieli, którzy prezentują w naszych podwojach swoje dokonania - projekty lekcji tematycznie związanych z prezentowanymi przez nas wystawami. Np. na wystawie "Podszepty z Trans - Atlantyka Witolda Gombrowicza" odbyło się tzw. "Szkolne czytanie Gombrowicza".

 

Organizujemy również rozmaite konkursy.
Oprowadzamy grupy wycieczkowe (ponad 10 osób), po uprzednim zapisaniu się

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny