slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Wystawa pt. „Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów
i kultur” 


 

 
Celem wystawy jest przybliżenie zagadnienia śmierci, odchodzenia, obrządku pogrzebowego, rytuałów związanych ze śmiercią, kulturowego aspektu postrzegania śmierci w kulturach europejskich i pozaeuropejskich. Prezentujemy eksponaty związane zarówno z archeologią, etnografią polską i pozaeuropejską, sztuką polską i historią.
Wędrówka rozpoczyna się w starożytnym Egipcie (sarkofagi antropoidalne, stela grobowa, figurki uszebti, biżuteria, urny, naczynia, amulety), następnie pokazujemy starożytną Grecję (lekyty, biżuteria, figurki bóstw, stela grobowa) oraz starożytny Rzym (inskrypcja grobowa, stela). Odniesienia do tekstów literackich : Mitologia grecka i rzymska, Dzieje Herodota, Iliada Homera.
Średniowiecze: „Taniec śmierci” w sztuce – obrazy i grafiki oraz odniesienia literackie („Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Dynamiczne odtworzenie danse macabre.
Archeologia polska i tu: pochówki wczesnośredniowieczne z wyposażeniem grobowym.
Barok – Castrum Doloris (odtworzenie), portrety trumienne i epitafijne.
Eopoka romantyzmu prezentowana jest przez sztukę polską: m.in. Artur Grottger, Piotr Stachiewicz, Walery Eljasz Radzikowski, Maurycy Gottlieb, Adam Chmielowski oraz odniesienia literackie w balladach romantycznych i Marii Malczewskiego.
Sztuka okresu Młodej Polski malarstwo i rzeźba: Malczewski, Weiss, Vlastimil Hoffman, Kotarbiński, Szermentowski, Guyski  Madeyski.
Pokazujemy też wydarzenia z historii Polski (okres żałoby narodowej po powstaniu styczniowym, historia realizacji Grobu Nieznanego Żołnierza, pogrzeb Piłsudskiego,).
Kolejnym tematem jest etnografia polska: obrazy, rzeźby związane z podjęta tematyka, przedstawienia Śmierci z szopek i ekspozycja „Puste noce”.
Kolejnym szeroko prezentowanym tematem jest etnografia pozaeuropejska: Afryka, Azja, Australia i Oceania, Ameryka Południowa i Północna. Pokażemy kult przodków, wielobarwne maski pogrzebowe, figurki przodków, rzeźby, bębny, urny, obrazy, wota, rytualne stroje, ubiór i akcesoria szamanów a także przedmioty kultury materialnej związane z obchodami święta zmarłych (Meksyk – główki cukrowe, wycinanki, Santa Merte i Catrina). Pragniemy przybliżyć obce nam kulturowo a jakże ekscytujące obyczaje innych nacji

Celem wystawy jest przybliżenie zagadnienia śmierci jako integralnej i nieodzownej części życia każdego człowieka. Ekspozycja w szczególności trafiać ma do młodego widza, oswajając w jego świadomości nieuchronny proces przemijania i „odchodzenia”. Poprzez wielowątkowość i naznaczenie tła historycznego oraz obyczajów innych kultur, w których temat śmierci jest niezwykle istotny, ważki i różnorodnie celebrowany - wystawa ma również charakter edukacyjny. Zmiany kulturowe w Europie, które zauważalne są już dziś a w najbliższych latach będą postępować prowadzą do przenikania kultur pozaeuropejskich na kultury rodzime.

 Okres ekspozycyjny będzie obejmował czas od 4 listopada 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. (6 miesięcy).


 

Cennik:
bilet normalny - 7 PLN
bilet ulgowy z oprowadzaniem - 6 PLN
bilet ulgowy - 5 PLN
warsztaty ("Maski afrykańskie",  "Słodkie warsztaty - robienie głowek cukrowych" oraz "Początkujący balsamista") - 5 PLN

 

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny