muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Rynek 11

MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO

Rynek 11

MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO

prezentowana do końca 2018 r.

Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce

wystawy Zanim powstało miasto. Początki Radomia.
Zanim powstało miasto. Początki Radomia. Ekspozycja stała prezentowana w domach Gąski i Esterki, jest rozszerzoną wersją wystawy archeologicznej pokazywanej w 2013 roku wzbogaconą o nowe obiekty archeologiczne.
Jacek Malczewski 1854 - 1929
Jacek Malczewski 1854 - 1929 Ekspozycja poświęcona jest twórczości Jacka Malczewskiego, artysty będącego  najznamienitszym przedstawicielelem symbolizmu w malarstwie polskim.
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. J. Malczewskiego
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. J. Malczewskiego Ponad 100 eksponatów pochodzących z Dalekiego Wschodu – Japonii i Chin oraz z Afryki i Oceanii. Eksponowane zabytki w głównej mierze broń oraz rzemiosło.
Galeria malarstwa  polskiego XIX i XX w
Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w 64 prace, które ilustrują rozwój malarstwa polskiego poprzez prace artystów tworzących w drugiej połowie IXX i pierwszej połowie XX wieku.
Leszek Kołakowski 1927 - 2009
Leszek Kołakowski 1927 - 2009 Wystawa pamiątek związanych z osobą prof. Leszka Kołakowskiego, przekazanych Muzeum przez żonę filozofa, Tamarę i jego córkę Agnieszkę.
Ekspozycje przyrodnicze
Ekspozycje przyrodnicze Szereg powiązanych ze sobą przestrzennie i merytorycznie, wystaw ukazujących obecny kształt świata zwierzęcego i roślinnego , oraz elementów abiotycznych przyrody Ziemi Radomskiej jak również ich przemiany zachodzące na przestrzeni kolejnych er, okresów i epok geologicznych, poczynając od  paleozoiku a na holocenie kończąc.
Kolekcja rodziny Pinno
Kolekcja rodziny Pinno Około 700 przedmiotów stanowiących wyposażenie domu ocalałe po burzliwych losach, jakie rodzina Pinno przeżywała wraz z całym narodem.
czarnolas
tło e-riders motocykle