slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Dział Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

Kierownik Działu - mgr Piotr Rogólski
Pracownicy Działu: mgr Urszula Sierszyńska - Rogólska, mgr Grażyna Głuch, mgr Monika Nowocińska

  
 

     Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki jest działem Muzeum im. Jacka Malczewskiego od 1992 roku. Powstała w 1965 roku, jako Okręgowa Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Szydłowcu(Oddział Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach), potem funkcjonowała jako Międzywojewódzka Pracownia Konserwacji  Dzieł Sztuki, a następnie działała w strukturze Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.


    Podstawowym zadaniem Pracowni jest zapewnienie właściwej opieki konserwatorskiej zbiorom muzealnym. Działalność ta obejmuje przede wszystkim prace konserwatorskie w pełnym lub częściowym zakresie oraz profilaktykę muzealną.  Celem działalności  profilaktycznej jest  tworzenie  optymalnych warunków  przechowywania  i eksponowania muzealiów  we współpracy z kustoszami zbiorów.  Prowadzone są systematyczne pomiary temperatury i wilgotności powietrza w salach i w magazynach, poprzez system czujników, a pomiary przekazywane są drogą radiową. Sprawowany jest nadzór w zakresie przestrzegania wymogów konserwatorskich podczas przemieszczania muzealiów przy organizacji wystaw oraz transportu. Konserwatorzy sporządzają również ekspertyzy i opinie o stanie zachowania obiektów w  związku z wypożyczaniem eksponatów.


      Głównym celem konserwacji muzealiów jest przywracanie im walorów ekspozycyjnych, ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, artystycznej i historycznej.  W zakres prac związanych z przywracaniem walorów ekspozycyjnych obiektów wchodzi m.in. usuwanie pociemniałych werniksów i przemalowań oraz scalenie kolorystyczne  ubytków warstwy malarskiej obrazów, jak również wykonywanie rekonstrukcji malarskich. Ze względu na różnorodny charakter zbiorów muzealnych w Pracowni wykonywane są konserwacje eksponatów malarstwa dawnego, sztuki współczesnej, archeologii, numizmatyki  i historii (głównie rzemiosło).  W ciągu 15 lat funkcjonowania Pracowni w MJM  poddano zabiegom konserwatorskim ponad 2000 eksponatów, w tym obiekty z innych muzeów, w związku z organizacją wystaw czasowych. Szczególnie owocna była współpraca z muzeami lwowskimi, gdy wykonano prace konserwatorskie  m.in. przy monumentalnych  obrazach: Panorama Warszawy ( 5 x 10 m), Panorama Lwowa (4,5 x 9 m), Bitwa pod Wiedniem (3 x 6 m), Bitwa pod Trembowlą. W dorobku Pracowni są także prace konserwatorskie przy dziełach sztuki sakralnej z kościołów Diecezji Radomskiej  m.in. monumentalny  obraz Św. Anna nauczająca Marię  (Jedlińsk), obrazy - Madonny  i Chrzest Jezusa z kościoła w Jastrzębi, obrazy - Św.Rocha  i Św.Mikołaja  (Jankowice), a także figura  Jezusa przy słupie  z kościoła farnego w Radomiu.

 

 
Jacek Malczewski Portret Rafała z żona -stan przed konserwacją Jacek Malczewski Portret Rafała z żona -stan po konserwacji

 

 

Lampka chanukowa przed konserwacjąLampka chanukowa po konserwacji sygn.S.Szkarłat, 1878 r.Stan w trakcie konserwacji - punktowania końcoweStan po konserwacji 


MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny