slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Publikacje

1. "Chłopi w sztuce polskiej",
Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, 1994.(nakład wyczerpany)

 

2. "Tytus Chałubiński - Tatry",
Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, Tatrzański Park Narodowy, 1995.(nakład wyczerpany)

 

3. "Jan III Sobieski - Castrum Doloris 1696 - 1996",
Kowalski i S - ka, Warszawa, 1996 - 20 PLN (nakład wyczerpany)

 

4. "Józef Brandt - uczniowie i przyjaciele",
Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, 1998 - 3,15 PLN

 

5. "Epoka Pana Tadeusza",
Art. Media ICS., Rzeszów, 1998. - 25 PLN (nakład wyczerpany)


6 . "Proteus. Świat Jana z Czarnolasu",
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Radom, 2002 - 20 PLN (nakład wyczerpany)

 

7. "Podszepty z Trans - Atlantyka Witolda Gombrowicza - przewodnik",
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, 2002 - 5 PLN

 

8. "Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej"
-
Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2002 (nakład wyczerpany)

 

9. "Średniowieczne narzędzia tortur",
Wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Radom 2003 - 5 PLN (nakład wyczerpany)

 

10. "Rodzina", autor Andrzej Pinno, wyd. Andrzej Pinno, współpraca Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom 2003, cena 21 - PLN

 

11. "Radomskie - Alfabet wykopalisk. Przewodnik archeologiczny", wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, wydanie II (rozszerzone i uzupełnione), Radom 2004, cena 20 - PLN (nakład wyczerpany)

 

12. "Jacek Malczewski jako człowiek i artysta", autor Adam Haydel, reprint z 1933 r. - wydany w 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci Jacka Malczewskiego, nakładem Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna, Wrzesień 2004., cena - 100 PLN (nakład wyczerpany)

 

13. "Jacek Malczewski (1854 - 1929). W 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci", katalog, autor Zofia Katarzyna Posiadała, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, cena - 52,50 PLN

 

14. "Talent, Pasja, Intuicja. Polska sztuka nieprofesjonalna 1945-2005", publikacja towarzysząca wystawie "Talent, Pasja, Intuicja II" pokazywanej w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Radom 2005, cena - 42 PLN

 

15. "Skąd nasz ród... Wczesne średniowiecze w krainie między Wisłą, Pilicą a Kamienną", informator, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, 2006, cena - 5 PLN (nakład wyczerpany)

 

16. "Sekrety egipskich mumii, czyli stąd do wieczności", "W promieniach egipskiego słońca..." - informator, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, 2007, cena - 5,25 PLN

 

17. "Roman Kochanowski (1857-1945) w 150. rocznicę urodzin", album, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, 2007, cena - 90 PLN (nakład wyczerpany)


18. "Pamiątki radomskiego rzemiosła", informator, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, 2007, cena 5 PLN (nakład wyczerpany)


19. "Lwów miasto otwarte - 750 lat istnienia" - katalog wystawy, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, opracowanie wydawnicze katalogu Collegium Columbinum, 2006, cena 10,50 PLN


20. "Radomskie ślady Jana Pawła II", informator, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 2008, cena 6 PLN


21. "Lwów 1918. Dwie legendy", katalog wystawy, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 2008, cena 21 PLN

22. „Z kart historii radomskiej policji” – katalog wystawy, wyd. Komenda Miejska Policji w Radomiu i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2009, cena 31,50 PLN

23. „”Z pamiętników starego subiekta” – katalog wystawy,
wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 2009, cena 26,25 PLN

24. „Radom i okolice w latach wojny i okupacji niemieckiej” – katalog wystawy, wyd. Archiwum Państwowe w Radomiu i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, cena 35 PLN  (nakład wyczerpany)
 

25. „Przewodnik po Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, 2008, cena - 21 PLN

26. „650 lat Radomskiej Fary”, informator, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary, Radom 2010, cena 15,75 PLN

27. "Piotrówka. Pamięć rodowodu", katalog wystawy, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. i A. Załuskich
w Radomiu, Zespół Naukowy do Badań Dziejów w Radomiu, katalog bezpłatny

28. "Jacek Malczewski znany i nieznany" - album, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 2013, cena 80 PLN

29. "Kobiece oblicze świata" - folder wystawy, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 2015, cena 10 PLN

30. "Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dzijeów i kultur" - folder wystawy, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2017, cena 15 PLN 

 

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny