slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Dział Sztuki Nieprofesjonalnej

 

Kierownik Działu - mgr Agnieszka Kozdęba


Kolekcja polskiego malarstwa nieprofesjonalnego, gromadzona w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu od 1979 roku, liczy ponad 500 eksponatów.

Ludwik Holesz "Era karbońska"

 


Teofil Ociepka "Zwierzęta w lesie"

 

Reprezentowane są w niej wszystkie interesujące zjawiska artystyczne w obszarze tej twórczości występujące. Są prace powstałe w kręgu sztuki naiwnej, psychopatologicznej, l'art. brut - czyli surowej, z pogranicza sztuki ludowej, również inspirowane prądami i stylami sztuki wielkiej, a mimo to naznaczone piętnem indywidualności autorów.

 


Dominik Rostworowski "Salezjanie"

 

Są wśród nich wszyscy uznawani przez znawców za najwybitniejszych na tym polu: Ociepka, Nikifor, Holesz, Rząb, Miklasiewicz, Monsiel, Wałęga i 50 - ciu innych.

 


Halina Walicka "Czerwone wnętrze"

 

Duża część ilustracji świetnego albumu Aleksandra Jackowskiego "Sztuka zwana naiwną", najpełniejszej i komplementarnej pozycji poświęconej zagadnieniom sztuki nieprofesjonalnej w Polsce, stanowią reprodukcje obrazów z naszej kolekcji.

 


Władysław Sułowski "Fantazja"

 

Na bazie naszych zbiorów pokazaliśmy w 1985 roku największą i najbardziej znaną wystawę sztuki "innej": "Talent, pasja, intuicja".

 


Władysław Rząb "W kruchcie"

 

W roku 1994 MKiS zleciło nam przygotowanie polskiej ekspozycji na Światowym Triennale Sztuki Nieprofesjonalnej "Insita 94" w Bratysławie i potem w Norymberdze.

 

 
Maria Tarnawska - Wójtowicz "Kwiaty wsi polskiej"

 

Mimo trudności cały czas kolekcję wzbogacamy i pokazujemy w kraju i za granicą.
Współpracujemy z Centrum Animacji Kultury i Państwowym muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz innymi polskimi muzeami posiadającymi podobną kolekcję.

 


Jarosław Miklasiewicz "Walka o kożuch"

 

W dziedzinie sztuki psychopatologicznej zaś z Ośrodkiem Psychiatrycznym w Gdyni kierowanym przez panią prof. Magdalenę Tyszkiewicz i Szpitalem Psychiatrycznym w Krakowie - Kobierzynie, kierowanym przez dr Andrzeja Kowala.

 


Erwin Sówka "Kres drogi"

 

Mamy kontakty z wybitnymi kolekcjonerami polskimi, m.in. Leszkiem Macakiem.
W naszych planach przewidujemy organizację wielkiej przeglądowej wystawy twórczości "innej" w 2005 roku (20 lat po wystawie "Talent, Pasja, Intuicja" w Radomiu i 40 lat po wystawie "Inni" prezentowanej w 1965 roku w warszawskiej Zachęcie oraz cyklicznie chcemy prezentować dorobek najciekawszych przedstawicieli tego nurtu na wystawach indywidualnych.

 


Edmund Monsiel "Postacie I"

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny