slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
 

Zarządzanie kryzysowe - zadania

 1. Zapewnienie procesu kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta Radomia.
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, a w szczególności:
  • opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia,
  • realizacja wytycznych wojewody mazowieckiego w dziedzinie zarządzania kryzysowego.
 3. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń oraz współpraca ze służbami, strażami, inspekcjami, zakładami pracy, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie miasta.
 4. Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym planowanie i dokumentowanie jego działań, a także wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń oraz przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń związanych z działalnością w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom.
 5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz monitoring środowiska.
 6. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
 7. Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym składanie i odbiór meldunków z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.
 8. Organizacja ochrony i koordynacja pomocy dla osób doraźnie ewakuowanych.
 9. Tworzenie i prowadzenie komputerowych baz danych systemu powiadamiania.
 10. Organizacja Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Radomia.
 11. Planowanie zastępczych i uzupełniających systemów alarmowania.
 12. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny