muzeum radom bip
20 lat mazowsze

„Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

Radom dnia 27.08.2018

ZNAK SPRAWY: MJM -ZP.26-5/D/2018        

 

Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

tło e-riders motocykle