muzeum radom bip

„Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

Radom dnia 27.08.2018

ZNAK SPRAWY: MJM -ZP.26-5/D/2018        

 

Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle