muzeum radom bip

42 Salon zimowy. Powrót

Muzeum Sztuki Współczesnej    
 
Oddział  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu           
26-600 Radom, Rynek 4/5          
(Dom Esterki i Dom Gąski)            
 tel. (048) 362 25 50

Muzeum Sztuki Współczesnej - oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
zaprasza w dniach  28 lutego – 13 kwietnia 2009 r. na wystawę 
„42 Salon Zimowy. Powrót”.

Współorganizatorzy: Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oraz Gazeta Wyborcza – Redakcja w Radomiu. Wystawa przypomina Salony Zimowe w Radomiu, wystawy ważne w historii kultury miasta. Pierwszy Salon Zimowy – wystawę ogólnopolską – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu zorganizowało już  w grudniu 1945 r. Wzięli udział artyści z kilku ośrodków, reprezentujący różne nurty, m. in.: Hanna Rudzka-Cybisowa, Eugeniusz Eibisch, Eugeniusz Geppert, Czesław Rzepiński, Eustachy Wasilkowski, Jerzy Wolff (koloryzm), ale też Adam Marczyński, Jonasz Stern i Bogusław Szwacz (związani z nurtem awangardy). Najważniejsze były ogromne wystawy przełomu lat 50. i 60., w których uczestniczyli twórcy najwybitniejsi w powojennej sztuce polskiej, np. w wystawie XV (1959/60): Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Zbigniew Makowski, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Jan Tarasin, Rajmund Ziemski (malarstwo), Jozef Gielniak i Jerzy Panek (grafika), Antoni Rząsa i Gustaw Zemła (rzeźba). Ważna była także 35 wystawa w r. 1981, w której wziął udział m.in. Henryk Stażewski, ale też Erna Rosenstein, Mieczysław Wejman i wielu artystów średniego pokolenia, Wiesław Szamborski, Edward Dwurnik, Leszek Sobocki, Andrzej Gieraga, Barbara Falender, Izabella Gustowska. Ostatni, 41 Salon Zimowy, TPSP zorganizowało w r. 1988. W wystawach uczestniczyło trzy tysiące twórców, należących do kilku pokoleń. Inicjatorem wznowienia Salonów jest profesor Aleksander Olszewski, dziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. 42 Salon Zimowy przypomina znakomitą tradycję radomskich wystaw. Jest to wystawa prac laureatów (nagrody przyznawano w różnych okresach, regularnie począwszy od r. 1975, kiedy po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. Jacka Malczewskiego). Część prac na tegoroczną wystawę nadesłali artyści, odpowiadając na apel organizatorów, większość pochodzi z kolekcji Muzeum.Wystawa prezentuje 65 prac, autorstwa 40 artystów, nagradzanych w różnych latach. W Muzeum pokazane zostały zarówno dzieła eksponowane i nagradzane kiedyś na Salonach, jak też późniejsze prace tych autorów.Wystawę rozpoczynają prace dwojga artystów środowiska radomskiego, Wacława Dobrowolskiego i Haliny Krysińskiej, którzy byli założycielami Towarzystwa w 1945 r., uczestniczyli w wielu wystawach, a nagrody otrzymali na przełomie lat 50. i 60.Grand Prix – Nagrodę im. Jacka Malczewskiego otrzymali m. in. Rajmund Ziemski (1977), Lech Okołów (1979), Ryszard Lis (1980), Krzysztof Wachowiak (1981), Jan Trojan (1982), Jarosław Kweclich (1986), Paweł Rogoziński (1988). Wielu wybitnych artystów otrzymało inne nagrody.Wystawa prezentuje indywidualne poszukiwania w obrębie różnych nurtów: informel, abstrakcji geometrycznej, sztuki figuratywnej, realizmu, aż po nowe tendencje w  malarstwie. Prezentowane są także rysunki, grafiki, rzeźby. 

Artyści, których prace prezentowane są na wystawie:

WACŁAW DOBROWOLSKI, BARBARA FALENDER, ANDRZEJ GIERAGA, TADEUSZ HAJNRYCH, HENRYK HOFFMAN, ALEKSANDRA JACHTOMA, LUDWIK JAKSZTAS, ANDRZEJ KALINA, STANISŁAW ZBIGNIEW KAMIEŃSKI, WOJCIECH KAPELAŃSKI, PIOTR KMIEĆ, ANTONI KOWALSKI, WITOLD TOMASZ KOWALSKI, HALINA KRYSIŃSKA, JAROSŁAW KWECLICH,  LESZEK KWIATKOWSKI, RYSZARD LIS, PAWEŁ ŁUBOWSKI, KAZIMIERZ MAKOWSKI, KRZYSZTOF MAŃCZYŃSKI, FRANCISZEK MAŚLUSZCZAK, GRZEGORZ D. MAZUREK, ANDRZEJ MINAJEW, JULIUSZ NARZYŃSKI, LECH OKOŁÓW, ALEKSANDER OLSZEWSKI, JÓZEF KRZYSZTOF ORACZEWSKI, KRYSTYNA PIOTROWSKA, PAWEŁ ROGOZIŃSKI, JACEK RYKAŁA, BRONISŁAW SCHLABS, MIKOŁAJ SMOCZYŃSKI, BARBARA SZUBIŃSKA, JAN TROJAN, KRZYSZTOF WACHOWIAK, MIECZYSŁAW WELTER, JACEK WOJCIECHOWSKI, EWA ZAWADZKA, TOMASZ ZAWADZKI, RAJMUND ZIEMSKI  

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle