muzeum radom bip
20 lat mazowsze

90. lecie Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Wystawa jubileuszowa

Ekspozycja stanowi przegląd najciekawszych, czasami rzadko pokazywanych eksponatów ze wszystkich działów naszego Muzeum: sztuki dawnej, historii, przyrody, sztuki nieprofesjonalnej, archeologii.

To wystawa, która stanowi swoiste zestawienie różnorodnych obiektów, tworzących całość plastyczną. Jest to również to przegląd muzealnych dokonań na przestrzeni kilkudziesięcioletniej historii placówki oraz nawiązanie do najgłośniejszych wystaw, które były wydarzeniami na skalę ogólnopolską. W grupie tej znajdują się bez wątpienia: „Epoka Pana Tadeusza”, „Chłopi w sztuce polskiej”, „Promethidion”, i wiele innych głośnych ekspozycji. Zaprezentowane zostały plakaty z tych wystaw oraz wybrane eksponaty z muzealnych zbiorów, które w przeszłości wchodziły w ich skład. Na wystawie pojawiły się dzieła sztuki, rzemiosła, wykopaliska archeologiczne, dermoplasty (i cały szereg innych obiektów) ze wszystkich działów Muzeum.
 

Drugą częścią ekspozycji jest „Kolekcja egzotyczna” – nie pokazywane dotąd w naszym Muzeum dzieła sztuki kultur pozaeuropejskich. Znajdują się w niej XVIII i XIX. wieczne zabytki, m.in. broń i rzemiosło z Dalekiego Wschodu – Japonii, Chin oraz z Afryki i Oceanii. Do najcenniejszych eksponatów należą: zbroja samurajska (XVIII wiek), samurajskie miecze i japońskie włócznie, przedmioty codziennego użytku z Chin… Z „Kraju Środka” pochodzą również pełnoplastyczne rzeźby Buddy (Medytującego i Śmiejącego się) z przełomu XVIII i XIX wieku. Na wystawie znalazły się ponadto unikalne dzieła sztuki z Oceanii, Afryki oraz Mongolii. Wszystkie obiekty są własnością Muzeum im. Jacka Malczewskiego; w okresie okupacji do Radomia przywieźli je Niemcy, z pomysłem stworzenia tutaj „gabinetu osobliwości”, który, w zamyśle, wyprzeć miał sztukę polską.

 

Ceny biletów: normalny – 7 PLN, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 PLN, ulgowy – 5 PLN         

tło e-riders motocykle