muzeum radom bip

BYŁ ZAMEK ...

”Był zamek” – wystawa stała będąca prezentacją dziejów zamku radomskiego, na tle historii miasta od 1364 roku, poprzez okres jagielloński do XVII wiecznych wojen ze Szwecją.

„Zamek radomski znajdował się na linii murów obronnych miasta, gdzie dziś mieści się plebania kościoła farnego przy ulicy Wałowej. Świadczą o tym zapisy, ilustracje z XVI w. opisujące jego wygląd: wieże, gmachy, reprezentacyjne sale, krużganki, kuchnie i takie szczegóły jak żelazne drzwi, polewane piece, sufit „w złociste róże malowany”.
 
Są i inne dowody, dotyczące funkcjonowania i wyglądu zamku. Całkiem materialne i konkretne. Zostały odkryte w piwnicach dzisiejszej plebanii, w trakcie wstępnych poszukiwań i przy okazji prac ziemnych, prowadzonych w tym regionie. Znaleziono dawna ceramikę, monety, kafle i szkło. Szvzególnie przekonujące są odkryte w ziemi „kawałki zamku”: (fragmenty kamiennych obramowań okiennych i drzwiowych, renesansowych kolumn i nadproży, wreszcie ułomek gortyckiego fryzu z piaskowca. Ten właśnie fragment (…) odnaleziony w wyrzuconej na hałdę ziemi, skłonił nas do zainteresowania się badaniami zamku  i stał się bezpośrednim powodem realizacji wystawy.” – cytat z opracowania pt. „Był zamek” autorstwa W. Twardowskiego i P. Rogólskiego
 


Na salach wystawowych prezentowane są makiety ukazujące wygląd Miasta Kazimierzowskiego i różne wizje zamku radomskiego wykonane przez plastyków i grafików oraz przedmioty kultury materialnej związane z zamkiem: kafle, naczynia gliniane i szklane oraz kufry i skrzynie metalowe, fragmenty witraży, fryz naddrzwiowy i drzwi metalowe.
 
W jednym z pomieszczeń został odtworzony warsztat szewsko-garbarski z przełomu XIV i XV wieku, wykopany podczas prowadzenia prac archeologicznych na terenie Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle