muzeum radom bip

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu  w latach 2017-2018 jest beneficjentem programu MKiDN w ramach działania:  Dziedzictwo kulturowe, priorytet:  Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie  pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie”.

 

Podstawowym celem projektu było opracowanie, opublikowanie i upowszechnienie  wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Wojciecha Twardowskiego w latach 1967-1968 na cmentarzysku kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach. W obliczu dotychczasowego rozpoznania problematyki kultury łużyckiej w obrębie regionu radomskiego, rozległa nekropola w Radomiu-Wośnikach jawi się jako niezwykle interesujące stanowisko do badań stosunków kulturowych i osadniczych w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza.  Paralelnie do naukowego wymiaru projektu prowadzona jest jego popularnonaukowa odsłona –  promocja tomu oraz spotkanie z dr hab. Elżbietą Małgorzatą Kłosińską z IA UMCS autorem monografii Radom-Wośniki, oraz prezentacja filmu animowanego pt.   ,,Po śmierci ku słońcu” (dostępne na platformie YouTube oraz na stronie Muzeum).  ,,Po śmierci ku słońcu” to film animowany przedstawiający w przystępny sposób obyczaje pogrzebowe ludzi mieszkających nad Mleczną w czasach kultury łużyckiej.

 

Zachęcamy do udziału we wszystkich działaniach związanych z promocją projektu.   

Termin promocji tomu i spotkania wkrótce.

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle