muzeum radom bip
muzeum radom bip

Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie

Kultura przeworska to kultura archeologiczna wprowadzana do obiegu naukowego przez polskiego archeologa Karola Hadaczka, który na początku XX wieku opracował i opublikował materiały pochodzące z ciałopalnego cmentarzyska znajdującego się koło Przeworska. Badacz ten kopalne materiały reprezentowane przez kulturę przeworską utożsamiał z germańskim plemieniem Wandalów. Ludność kultury przeworskiej w okresie między II w. p.n.e. a V w. n.e. zajmowała znaczne tereny obecnej Polski oraz Zakarpacia.  Kultura ta znana jest głównie z cmentarzysk, na których obowiązywał ciałopalny obrządek pogrzebowy. W ramach obowiązującego wówczas rytuału pogrzebowego zmarli byli paleni na stosach, zaś ich szczątki składano do popielnicy, którą wstawiano do jamy grobowej, lub bezpośrednio prochy wsypywano do jamy grobowej.  W grobach znajdowane są także przepalone przedmioty codziennego użytku oraz elementy stroju m.in przy pochówkach męskich najczęściej znajdowane są: broń, ostrogi, nożyce, brzytwy, osełki, narzędzia kowalskie, klamry do pasa, natomiast przy pochówkach kobiet: dwie zapinki, klamry, przęśliki, noże sierpikowate, igły oraz szkatułki.

 

Zespół osadniczy w Nowej Żelaznej jest na terenie Zapilcza jedynym znanym cmentarzyskiem kultury przeworskiej trwającym przez kilka stuleci. Większa część stanowiska znajduje się w obrębie pól uprawnych w dolinie Wisły, w związku z tym część grobów została zniszczona niemal całkowicie. Niestety podczas badań natrafiono także na pozostałości współczesnych wkopów będących śladami nielegalnej działalności „archeologów amatorów". Podczas czterech sezonów badań odkryto 65 grobów ciałopalnych (popielnicowych i jamowych), z cmentarzyska pochodzi liczny zbiór zabytków: elementy stroju, ozdoby, uzbrojenie, narzędzia, ceramika. Materiały zabytkowe zostały poddane specjalistycznym analizom laboratoryjnym, w celu lepszego ich rozpoznania. Przeprowadzono analizę antropologiczną, archeozoologiczną, analizę węgli drzewnych, analizę metaloznawczą, analizę chemiczną i izotopową szkła. Wyniki tych analiz zostaną zaprezentowane w monografii stanowiska. Projekt badawczy Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach działania:  Dziedzictwo kulturowe, program: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie  pt. ,,Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie".  Wsparcie na realizację zadania Muzeum otrzymało także od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle