muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Domy Gąski i Esterki

UWAGA: Obiekt nieczynny z powodu remontu


Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
26-600 Radom, Rynek 4/5 (Dom Esterki i Dom Gąski)
tel. (+48) 362 25 50

 

Siedzibą Muzeum są dwie barokowe kamieniczki przy radomskim Rynku, Dom Esterki i Dom Gąski (XVII w; Dom Esterki zburzony w czasie wojny i odbudowany w latach 1953-55).

 

Muzeum powołane zostało jako oddział Muzeum Okręgowego w Radomiu w listopadzie 1990 r.; przejęło kolekcję 1797 dzieł sztuki, powstałych po II wojnie światowej, zgromadzoną w Muzeum Okręgowym, oraz 265 dzieł z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych w Radomiu. Rozpoczęło działalność w maju 1991 r. pierwszą prezentacją zbiorów.

 

Zbiory

Muzeum posiada kolekcję polskiej sztuki powstałej po r. 1945; najbardziej reprezentatywne są zbiory malarstwa II połowy XX w., twórców należących do kilku pokoleń; dopełnia je duża kolekcja rysunku. Są w zbiorach zestawy grafik wybranych artystów oraz niewielka kolekcja rzeźb, kolekcje portretów i autoportretów malarzy, dzieł artystów polskich tworzących za granicą oraz kolekcja plastyki radomskiej. Dzięki darom powstała też mała kolekcja sztuki międzynarodowej.


Kolekcja polskiego malarstwa współczesnego to m.in. prace A. Nachta-Samborskiego, W. Taranczewskiego, M. Jaremy, J. Sterna, T. Brzozowskiego, J. Nowosielskiego, J. Maziarskiej, H. Stażewskiego, S. Gierowskiego, E. Muchy, J. Waltosia i E. Dwurnika; w kolekcji portretu i autoportretu są m.in. obrazy L. Sobockiego, J. Dudy-Gracza, W. Szamborskiego, Z. Maciejewskiego, A. Okińczyca.


W największej kolekcji, rysunków, są prace wielu wybitnych polskich twórców, m.in. B.W. Linkego, T. Kantora, J. Nowosielskiego, E. Markowskiego, J. Tarasina i wielu innych; są duże kolekcje dzieł H. Skurpskiego i A. Hoffmanna. W kolekcji rzeźby: A. Rząsy, W. Hasiora, J. Beresia, M. Pinińskiej-Bereś, J. Łukomskiego i E. Szczodrowskiej; bogata prezentacja rzeźb L. Stehnovej.


Zbiory grafiki wybranych artystów: J. Panka, J. Kraupe, St. Fijałkowskiego, H. Chrostowskiej, J. Gielniaka, M. Wejmana, L. Sobockiego, J. Gaja, J. Waltosia, J. Uhrynowicza, D. Vasiny. Zbiory sztuki polskich twórców na emigracji: obrazy J. Czapskiego, St. Janikowskiego i S. Frenkla, z młodszych np. J. Sawki, A. Nowackiego i M. Radke, obrazy i rysunki M. Oberländera, grafiki J. Lebensteina i R. Cieślewicza, rzeźby T. Kopera i J. Kuracińskiego; zbiór 109 prac W. Fangora (to dar artysty dla Polski z 1989 r.). Prace plastyków radomskich, m.in. ks. Wł. Paciaka i E. Kiełtyki.
W kolekcji są dzieła artystów reprezentujących nurt awangardy i pozostających w opozycji do tego nurtu (np. czerpiących inspirację ze sztuki polskiej przełomu XIX i XX w.).

 

Dary dla Muzeum

Od 1992 r. Muzeum prowadzi akcję pozyskiwania darów do kolekcji, ofiarodawcami są najczęściej artyści i ich rodziny. Wspierają tę kolekcję Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, którzy ofiarowali prace A. Wajdy i wielu innych wybitnych artystów. W latach 1992 - 2002 Muzeum otrzymało jako dary ponad 1450 dzieł; pozyskało też depozyty; dzięki temu kolekcja liczy blisko 4000 dzieł. Wybitni i najwybitniejsi polscy artyści współcześni podarowali tu swoje dzieła.


Muzeum otrzymało jako dary m.in. obrazy A. Nachta-Samborskiego, J. Nowosielskiego, J. Skarżyńskiego, J. Maziarskiej, S. Gierowskiego, J. Tarasina, R. Ziemskiego, Z. Makowskiego, J. Narzyńskiego, B. Szubińskiej, D. i W. Urbanowiczów, E. Dwurnika, J. Waltosia, I. Pierzgalskiego, J. Berdyszaka i A. Gieragi; pojedyncze rysunki i duże kolekcje rysunków; rzeźby W. Hasiora, J. Beresia, M. Pinińskiej-Bereś, M. Szańkowskiego, J. Łukomskiego, B. Zbrożyny, J. Jończyka, obiekty I. Gustowskiej i E. Kuryluk, tkaninę Jolanty Owidzkiej; fotografie M. Smoczyńskiego i J. Bujnowskiego; ostatnio 15 prac z serii "Smutki" Stasysa Eidrigevičiusa. Lista darów jest bardzo długa.
Każdego roku nowe dary prezentowane są wśród innych dzieł na wystawach kolekcji. Wielka wystawa "Dary dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu" odbyła się w 1997 r. w gmachu głównym, w 2001 r. Muzeum Sztuki prezentowało dary Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy.

 

Wystawa stała - pokazy organizowane pod hasłem "Kolekcja"

Wystawa stała, która każdego roku latem powraca na kilka miesięcy do sal pod hasłem "Kolekcja", prezentuje zbiory malarstwa i rzeźby, różnorodne zjawiska w sztuce polskiej II połowy XX w., przede wszystkim twórczość artystów należących do pokoleń klasyków polskiej sztuki współczesnej (najstarsi urodzili się w ostatniej dekadzie XIX w).


Są dzieła z nurtu abstrakcji geometrycznej, zestawy obrazów Henryka Stażewskiego, Stefana Gierowskiego, Wojciecha Fangora i Ryszarda Winiarskiego, obiekt Jana Chwałczyka i rzeźby Macieja Szańkowskiego; malarstwo kolorystów - Artura Nachta-Samborskiego, Piotra Potworowskiego, Józefa Czapskiego, Wacława Taranczewskiego, a także ich uczniów i kontynuatorów z pokolenia debiutującego na wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 r. - Barbary Jonscher, Jacka Sienickiego, Jacka Sempolińskiego. Są obrazy członków Grupy Krakowskiej, czerpiących inspirację z nadrealizmu: Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Kazimierza Mikulskiego, Jerzego Skarżyńskiego, Erny Rosenstein i reprezentujących nurt abstrakcji: Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Jadwigi Maziarskiej; innych twórców malarstwa informel: Rajmunda Ziemskiego, Zbigniewa Tymoszewskiego; oraz dzieła rzeźbiarzy nurtu nowoczesności: Władysława Hasiora, Józefa Łukomskiego, Ludmiły Stehnovej, Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś.

 

Są prace artystów, których sztuka wydaje się zjawiskiem odrębnym, czerpiących z różnych tradycji, zarówno związanych z nurtem modernizmu, jak Stanisław Fijałkowski i Zbigniew Makowski, jak też tworzących w opozycji do niego, malarzy: Jerzego Krawczyka, Henryka Błachni, Eugeniusza Muchy, rzeźbiarza Antoniego Rząsy. Artyści z pokolenia debiutującego w późnych latach 60. i latach 70. często uprawiają sztukę przedstawiającą; są w ekspozycji dzieła należące do nurtu sztuki społecznej, politycznej, podejmujące tematy egzystencjalne, obrazy członków grupy Wprost: Zbyluta Grzywacza, Leszka Sobockiego, Macieja Bieniasza i Jacka Waltosia, a także Edwarda Dwurnika, Łukasza Korolkiewicza, Zbysława Maciejewskiego, rzeźby Barbary Falender i Zbigniewa Frączkiewicza.


Są obrazy debiutantów z lat 80., członków warszawskiej Gruppy: Marka Sobczyka i Ryszarda Woźniaka, a ze środowiska krakowskiego Grzegorza Bednarskiego, Jarosława Kawiorskiego i Aldony Mickiewicz. W ostatniej sali Muzeum prezentuje kolekcję portretów (Kiejstuta Bereźnickiego, Wiesława Szamborskiego, Wiesława Obrzydowskiego, Edwarda Dwurnika, Stanisława Baja i Marii Markowskiej).

 

Inne wystawy w Radomiu

Latem Muzeum prezentuje wyłącznie własne zbiory malarstwa i rzeźby; przez pozostałe miesiące wystawy zmienne, zbiorowe i indywidualne (rocznie około 10 wystaw).


Wśród tych wystaw są mniejsze tematyczne pokazy dzieł ze zbiorów własnych, jak "Sztuka geometrii" (2001), "Stażewski/Winiarski" (2002). Muzeum kontynuowało serię wielkich zbiorowych wystaw polskiego rysunku współczesnego; rozpoczęły ją wystawy w Muzeum Okręgowym "Rysunki i komentarze" 1980, "Rysunek i opis" 1981; oddział przygotował "10 lat później", 1992 - 1994 i "Małe rysunki", od 1996, a także ze zbiorów własnych "Mistrzowie rysunku", od 1995; wszystkie pokazywane były w wielu miastach, także za granicą.

 

Kontynuując tradycję wystaw retrospektywnych organizowanych w Muzeum Okręgowym (rysunku Tadeusza Brzozowskiego 1986, malarstwa Jerzego Nowosielskiego 1990), pokazywało m.in. rysunki Erny Rosenstein, 1992, rzeźbę i rysunek Barbary Zbrożyny, 1995. Organizuje duże indywidualne pokazy z cyklu prezentacji najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych, zarówno z pokolenia klasyków, w 2002 r. był to Eugeniusz Markowski, w 2003 r. będzie Zbigniew Makowski, jak też twórców młodszych, jak Stasys Eidrigevičius, 2001, a w 2003 Grzegorz Stachańczyk.

Każdego roku odbywa się w Muzeum retrospektywa twórczości jednego z artystów radomskich. Od 1993 r. odbywają się wystawy "Triennale Autoportretu", organizowane przez Okręg Radomski ZPAP.

 

Wystawy w innych ośrodkach

Muzeum prezentuje swe zbiory nie tylko w Radomiu, każdego roku organizuje kilka wystaw w różnych miastach w Polsce, w miastach dużych i małych, w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Gdańsku, Słupsku i Ustce, regularnie prezentuje wystawy w Bibliotece w Białobrzegach.


Oprócz wystaw rysunków i kolekcji portretów, odbyły się inne prezentacje, w 2001 r. m.in. duża wystawa "W stronę wizji. Obrazy z końca XX stulecia" (BWA Olsztyn) i "7 grafików krakowskich" (Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce). W 2002 roku najważniejsza była wielka wystawa malarstwa Wojciecha Fangora w BWA w Katowicach, ale też odbyły się wystawy: "Oblicza abstrakcji" w Galerii Prezydenta Warszawy i duża wystawa "Sztuka geometrii" w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Słupsku i Ustce (w trzech wnętrzach).

Mieczysław Szewczuk

 
 

Muzeum czynne jest w:

poniedziałek - godz. 9.00 : 15.00
wtorek - godz. 9.00 : 15.00
środa - godz. 9.00 : 15.00
czwartek - godz. 9.00 : 15.00
piątek - godz. 10.00 : 17.00
sobota - nieczynne
niedziela - godz. 10.00 : 16.00
 

Ostatni zwiedzający może wejść na ekspozycje
godzinę przed zamknięciem muzeum.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

tło e-riders motocykle