muzeum radom bip

Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

PRZETARG NIEOGRANICZONY


o wartości  powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych  w art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póz..zm. na:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MUZEUM  IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Numer ogłoszenia: 245448 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015r.

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle