muzeum radom bip
muzeum radom bip

Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego do wymogów przeciwpożarowych

MJM-ZP.26-1/RB/2017                                                                   

Radom dn. 22.03.2017r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami (zwanej dalej Pzp) .

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle