muzeum radom bip
muzeum radom bip

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki”

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” to projekt mający na celu przygotowanie pracowników do prowadzania działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Dodatkowym działaniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie umiejętności językowych, do czego przyczyniać się mają zagraniczne wyjazdy obserwacyjne oraz metodyczne kursy językowe.

 

Na przełomie października i listopada pracownicy Muzeum wzięli udział w metodycznych kursach językowych prowadzonych przez Executive Training Institute Malta – renomowana i uznana w Europie instytucja szkoleniowa. Intensywne plany szkoleniowe w międzynarodowym środowisku wpłynęły waloryzująco na poprawę umiejętności metodyczno-językowych pracowników. Uczestnicy ukończyli kursy otrzymując certyfikaty

 

Spotkania z osobami z innych krajów umożliwiały także dyskusje na tematy związane z wykluczeniem, włączeniem i przełamywaniem barier dla środowisk defaworyzowanych w tym osób niepełnosprawnych.  Z pewnością sama praktyka użycia języka obcego w rozmowie wpłynęła także na  wzrost kompetencji związanych z kreatywnością, komunikatywnością oraz budowaniem relacji w środowisku międzynarodowym. Obecność na Malcie sprzyjała zapoznaniu się z kulturą i historią tej pięknej wyspy. Podczas zwiedzania uczestnicy zwracali szczególną uwagę jak tamtejsze instytucje muzealne/kultury dostosowały się do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją wzroku.

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle