muzeum radom bip

Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej

Wystawę powstałą z okazji 25-lecia Kozienickiego Parku Krajobrazowego prezentujemy dzięki uprzejmości władz parku.  Ekspozycja składa się z 70-ciu, wielkoformatowych zdjęć.

Puszcza Kozienicka to jeden z większych kompleksów leśnych na Mazowszu położony w widłach pradolin rzek Wisły i Radomki. Ze względu na cenne drzewostany, ciekawą florę i faunę w 1983 roku utworzono tu Kozienicki Park Krajobrazowy, który od 2010 roku wchodzi w skład  Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Obszar Kozienickiego Parku (ponad 60 tyś. ha z otuliną) chroniony jest nie tylko ze względu na wartości przyrodnicze ale również ze względu na wartości historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe.

Równinny krajobraz polodowcowy urozmaicają malownicze doliny rzek Radomki, Zagożdżonki, Leniwej, Krypianki oraz wzniesienia wydmowe z charakterystycznymi zabagnieniami zwanymi w miejscowej gwarze „ługami”. Z uwagi na bogactwo gatunków lasotwórczych obszar ten odznacza się rozmaitością zbiorowisk leśnych, od borów suchych i świeżych począwszy, poprzez bory i lasy mieszane do podmokłych olsów i łęgów.

Wystawa fotograficzna ukazuje te piękne puszczańskie krajobrazy jak również zwierzęta uchwycone obiektywami fotografów w ich naturalnym środowisku.

Autorami zdjęć są fotografowie związani z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym, jak Sławomir Wąsik, Robert Jelonkiewicz, Robert Dróżdż, Maciej Rębiś, Wojciech Kuchta oraz nieżyjący już, jeden z najlepszych polskich fotografów przyrody Artur Tabor.

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle