muzeum radom bip
muzeum radom bip

"Dzikie Ostępy Leopolda Pac-Pomarnackiego" i "Gawęda Tatrzańska Tytusa Chałubińskiego"

„Dzikie Ostępy Leopolda Pac-Pomarnackiego” i „Gawęda Tatrzańska Tytusa Chałubińskiego” to nowe ekspozycje, które od 11 maja można oglądać w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

Wystawy „Dzikie Ostępy Leopolda Pac-Pomarnackiego” i „Gawęda Tatrzańska Tytusa Chałubińskiego”, które przygotowało Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu są prezentacją sylwetek dwóch znanych przyrodników związanych z Radomiem.  Nowe wystawy są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców – grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży licealnej oraz widzów dorosłych także w wieku senioralnym. Mocno pracujemy także nad kolejnymi ekspozycjami.

 

Pierwsza z nowo otwartych ekspozycji nosi tytuł „Dzikie Ostępy Leopolda Pac-Pomarnackiego” i przygotowana została jest przez kierownika Działu Przyrody Marka Słupka, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Nadleśnictwem Radom. Leopold Pac-Pomarnacki to radomski przyrodnik, ornitolog i myśliwy. Druga wystawa to „Gawęda Tatrzańska Tytusa Chałubińskiego”, której kuratorami są Grzegorz Kościelniak z Działu Oświatowego i Marek Słupek z Działu Przyrody. Zwiedzający zapoznają się bliżej z postacią doktora Tytusa Chałubińskiego, urodzonego w Radomiu współtwórcy Towarzystwa Tatrzańskiego i jednego z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej.

 

Bohater „Dzikich Ostępów” urodził się na Litwie, był pracownikiem Lasów Państwowych w Radomiu, Sybirakiem, pisarzem, żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Cassino. Muzeum na wystawie zaprezentowało bogate zbiory dotyczące Leopolda Pac-Pomarnackiego, w tym dokumenty osobiste, także z czasów tułaczki wojennej, pamiątki i dokumenty rodzinne, dokumenty służbowe, bogatą korespondencję prywatną i dotyczącą wydawnictw, niezwykle cenne rękopisy, w tym zeszyty, notatki i unikalne atlasy ptaków i jaj. Zwiedzający zobaczą także maszynopisy, czasopisma, książki i inne wydawnictwa oraz unikalny zbiór fotografii przyrodniczych i rodzinnych. Zwiedzającym będzie towarzyszył w tle, odtwarzany w pętli wywiad z Leopoldem Pac-Pomarnackim z roku 1988, w którym opowiada o swoich wojennych kolejach losu.

 

W centralnej części ekspozycji jest specjalnie przygotowana konstrukcja w formie pnia potężnego dębu, w którym zaprezentowane zostały zbiory oologiczne (jaj ptasich) Leopolda Pac-Pomarnackiego. Motyw drzewa symbolizuje równocześnie początek pasji kolekcjonerskiej Pomarnackiego rozpoczętej poprzez zbiór jaj wróbla, spośród resztek bocianiego gniazda zrzuconego z drzewa po burzy. Symbolika ta jest szersza dotyczy także całokształtu zainteresowań przyrodniczych i związanej z nimi kariery zawodowej, sięgających korzeniami do wczesnych lat życia bohatera.

 

Druga ekspozycja to „Gawęda Tatrzańska Tytusa Chałubińskiego”. Tytus Chałubiński to urodzony w Radomiu polski lekarz, profesor patologii, botanik, działacz społeczny i polityczny, filantrop, wykładowca akademicki, filozof medycyny, taternik i miłośnik przyrody, powstaniec węgierski, pisarz. Jako pierwszy lekarz pochodzenia polskiego zdobył międzynarodową sławę i poważanie. - Wystawa to zbiór pamiątek po doktorze, obrazów przedstawiających różne miejsca jego życia, a przede wszystkim jego ukochane Zakopane. Zwiedzający zobaczą oryginalne, należące do doktora stetoskop i inne akcesoria medyczne, okulary, laskę czy ciupagę. Przedstawiony zostanie także wątek radomski, bowiem właśnie w Radomiu urodził się Tytus Chałubiński. Centralnym punktem ekspozycji będzie zaaranżowany gabinet Tytusa Chałubińskiego. Na wystawie zwiedzający zobaczą także malarstwo prezentujące widoki z Tatr, które Chałubiński tak mocno ukochał. Są także występujące w Tatrach zwierzęta oraz zaprezentowane przy pomocy rycin rośliny.

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle