muzeum radom bip

Fotografia dzikiej przyrody

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu serdecznie zaprasza na wystawę "Fotografia Dzikiej Przyrody",
 

20.02. – 29.03.2009
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Radom, ul. Rynek 11

Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursów fotograficznych Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002 – 2008, organizowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural History Museum w Londynie.
Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964 r. i w miarę swojego rozwoju stał się najbardziej cenionym i największym w świecie przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Każdorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach i siódmy rok z rzędu w Polsce. Na wersję wystawy prezentowanej w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu składa się 70 wybranych zdjęć z 7 ostatnich edycji, nagrodzonych i wyróżnionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 68 fotografów z 22 krajów, w tym 2 zdjęcia z Polski. Zwycięskie prace wyselekcjonowano spośród 20 - 33 tys. fotogramów, nadsyłanych rokrocznie w latach 2002 – 08.

 

Cele jakie przyświecają organizatorom konkursu i wystawy można najogólniej określić w kilku punktach:

• podnieść status fotografii dzikiej przyrody do rangi głównych nurtów współczesnej sztuki,
• stać się najpoważniejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiając światowej widowni najlepsze obrazy natury,
• inspirować coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody,
• przedstawiać zgromadzone dzieła ludziom na całym świecie, aby ukazać im wspaniałość, dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi i pobudzić w nich dbałość o jego przyszłość.

 

Dzięki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz lepsze zdjęcia są oglądane przez coraz większą ilość widzów. Jeśli zliczyć ich wszystkich, to rokrocznie jest to już znacznie więcej niż milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 70 - 80 tys. 
Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Środowiska.
Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarliński, ul. Zajęcza 8/23, 85-809 Bydgoszcz, tel. 52/3719572, kom. 502600723, zeg-art@wp.pl
 Partnerami wystawy w Polsce są: Fundacja Ekologiczna ARKA i Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle