muzeum radom bip

Fryderyk Chopin i Kolbergowie. Wspomnienia i inspiracje

To najnowsza wystawa czasowa, którą od 12 września oglądać można w naszym Muzeum.

Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Wystawa przedstawia udział Kolbergów – Wilhelma, Oskara i Antoniego – w dokumentowaniu życia i dzieła Fryderyka Chopina, którego twórczość kompozytorska i pianistyczna uważana jest za zjawisko unikatowe w polskiej kulturze.  Zobaczyć możemy wybitnych ludzi, ich związki i wzajemne oddziaływanie oraz poznać środowisko kulturowe, które ich kształtowało. Zgromadzony materiał ekspozycyjny daje zwiedzającym wyobrażenie o pamiątkach chopinowskich. Na wystawie pokazujemy kopie listów, manuskryptów muzycznych i kolbergowskich rękopisów  zachowanych w polskich zbiorach, ale również archiwalia: rękopiśmienne relacje Wilhelma i Oskara, opisujące ich dzieciństwo i młodzieńcze związki z Fryderykiem w Warszawie, listy Fryderyka do Wilhelma, reprodukcje autografów kompozytorskich Chopina, ikonografię chopinowską autorstwa Antoniego Kolberga. Oskar Kolberg pokazany został jako muzyk pozostający pod artystycznym wpływem Chopina, i zarazem biograf pianisty, dokumentujący jego działalność.

Komisarzem wystawy jest Katarzyna Markiewicz.

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle