muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Jacek Malczewski - malarstwo z kolekcji prywatnej

Wystawa zorganizowana w związku ze 160. rocznicą urodzin i 85. rocznicą śmierci Jacka Malczewskiego.

Na wystawie pokazane są prace z kolekcji prywatnych (w tym depozyty od osób prywatnych) oraz ze zbiorów własnych Muzeum.

 

Zasadniczą część ekspozycji malarstwa stanowi 15 prac z kolekcji prywatnej, dotychczas nie pokazywanych w radomskiej instytucji, które powstały w ostatniej ćwierci XIX  i w pierwszej dekadzie XX wieku. Miłośnicy twórczości artysty, który urodził się 14 lipca 1854 r. w Radomiu (zm. 8 października 1929 r. w Krakowie), będą mogli zobaczyć na wystawie zarówno autoportrety mistrza polskiego symbolizmu, jak również charakterystyczne dlań sceny alegoryczno-symboliczne, odnoszące się do historii Polski i biblijnej tematyki.

 

Malczewski, którego wizerunki własne stanowiły istotną część twórczości, sportretował siebie m.in. w towarzystwie muzy (tj. Marii Balowej – Autoportret z muzą 1906 r.), czy jawnogrzesznicy, widocznej zza dumnej postaci Chrystusa o rysach samego artysty (Chrystus i jawnogrzesznica, 1910 r.).

 

Wśród prac z kolekcji prywatnej można również wyróżnić m.in. kompozycję symboliczną Artysta i muza z 1898 r., traktującą o powinnościach artysty wobec narodu i ojczyzny,  wczesny, powstały w Paryżu Akt z 1876 r., czy niedokończony, ale mistrzowski szkic portretowy żony Marii.

 

Warto również przyjrzeć się niewielkim portretom dwóch kobiet – Marii Balowej (wł. MJM, dar Andrzeja Pinno) oraz młodziutkiej Wandy Karczewskiej (depozyt prywatny), które odegrały znaczące role w życiu Jacka Malczewskiego. Karczewska była pierwszą, młodzieńczą miłością artysty, natomiast pani Balowa przez wiele lat była uwielbianą muzą inspirującą znakomite prace powstałe w pierwszych latach XX wieku.

 

Ciekawostką wystawy jest praca zakupiona w ostatnim czasie przez Muzeum – fotograwiura wykonana w 1894 r. przez warsztat Anatole’a Klintza w Chicago, która powstała w oparciu o obraz Śmierć wygnanki, namalowany przez Jacka Malczewskiego w 1882 r. w Radomiu (jeden z żałobników ma rysy ojca artysty – Juliana). Oryginalne płótno znajduje się w zbiorach Notre - Dame University w Indianie (USA).

 

W drugiej części wystawy prezentowane są rysunki i akwarele pochodzące ze zbiorów własnych radomskiego Muzeum. Zdecydowana większość tych prac pochodzi z wczesnego okresu twórczości (od lat 70-tych XIX w.) i ukazuje tematykę (sceny rodzinne, portrety, motyw Thanatosa, Wielgie) absorbujące artystę w ostatniej ćwierci XIX w.

 

Uzupełnieniem ekspozycji są archiwalia, do których należą m.in. zdjęcia samego Jacka, bądź też jego najbliższych – żony, dzieci, sióstr, a także dyplomy, urzędowe pisma, listy, telegramy gratulacyjne skierowane do artysty, czy katalogi wystaw jubileuszowych.

                                                                                 

Paulina Szymalak,
Czas trwania wystawy: 29 czerwca – 30 września 2014 r.

tło e-riders motocykle