muzeum radom bip

Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza

Muzeum im. Jacka Malczewskiego realizuje projekt pt. „Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego.

  • Całkowita wartość projektu:                                6 121 968,78 PLN
  • Wartość dofinansowania ze środków EFRR:      4 247 610,63 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu
 
 
 Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie dla rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie zwoleńskim oraz wzrostu atrakcyjności Mazowsza. Celem działania jest modernizacja i rewaloryzacja kompleksu parkowo dworskiego zwiększająca atrakcyjność turystyczną i poprawiająca ofertę kulturalną regionu, dotarcie do szerszej grupy odbiorców i usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Utworzenie nowych możliwości oferty muzeum głównie w kontekście organizowania plenerowych wydarzeń artystyczno estradowych i teatralnych, prezentacji multimedialnych w planowanym amfiteatrze.


 
W ramach rewaloryzacji parku zakłada się ochronę i odbudowę drzewostanu, powstrzymanie obumierania starszych egzemplarzy oraz postępującego usychania konarów i gałęzi, rewitalizację dwóch stawów, przywrócenie pierwotnego układu dróg i nawierzchni, stworzenia żywych kurtyn w granicach parku, oddzielających obiekt od wtórnej zabudowy, poprawienie atrakcyjności i komfortu zwiedzania kompleksu parkowo dworskiego w Czarnolesie, oferując więcej do zwiedzania, a poprzez to „zatrzymanie” turysty na dłużej, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo zwiedzających poprzez zainstalowanie systemu monitoringu.


 

Projekt zakłada: wymianę ogrodzenia kompleksu dworsko parkowego, wykonanie instalacji nagłaśniającej w całym parku, wybudowanie kordegardy i amfiteatru, wykonanie oświetlenia stylowego w całym parku, wymianę elementów małej architektury.


 
                                                                                     
 W ramach projektu przewiduje się stworzenie internetowej strony Muzeum i pełnotekstowych, elektronicznych wersji dzieł, skryptów oraz innych informacji o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego, o epoce w której żył i tworzył znajdujących się w zbiorach Muzeum,
 Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania zwiększą wartość infrastruktury Muzeum i jej oferty programowej, a poprzez to zasobów kultury powiatu zwoleńskiego, zmniejszając w ten sposób negatywną polaryzację regionu Mazowsza.

 
 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle