muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Lekcje muzealne

PRZYRODA:
odbiorca – młodzież ze szkół podstawowych, kl. IV-VIII, gimnazja, licea

 • Pory roku w życiu ptaków
 • Radomskie dinozaury
 • Tajemniczy świat owadów
 • Ptaki drapieżne
 • Wędrówki ptaków
 • Zwierzęta w mieście. Radom (szkoły podstawowe i gimnazja)
 • Dokarmianie ptaków (przedszkola, młodsze klasy szkoły podstawowej).

EDUKACJA MUZEALNA

 • Co to jest muzeum? – organizacja pracy w muzeum, omówienie pracy poszczególnych działów i oglądanie wystaw.

SZTUKA

 • Poszukiwanie symboli w obrazach Jacka Malczewskiego. Spacer po wystawie (kl. VI – VIII szkoły podstawowej, licea)
 • Kierunki i style w sztuce. Od realizmu do abstrakcjonizmu (klasy VI – VIII szkoły podstawowej, licea)
 • Czytanie obrazów. Jak interpretować malarstwo dawne i współczesne (kl. VI – VIII szkoły podstawowej, licea, studenci).

JĘZYK POLSKI I SZTUKA

 • Młodopolskie inspiracje. Omówienie głównych nurtów epoki modernizmu z uwzględnieniem zagadnienia przenikania się sztuk – plastyka, literatura, sztuka użytkowa, muzyka (klasy VI – VIII szkoły podstawowej, licea)

ARCHEOLOGIA

Wykłady i prezentacje multimedialne

 • Radom – szkice z dziejów.
  Pradzieje Radomia w ujęciu archeologicznym. Od najstarszego osadnictwa z epoki kamienia do czasów jagiellońskich.
 • Mamut, urny i Piekielna Górka – pradzieje regionu radomskiego.

HISTORIA POLSKI I NASZEGO REGIONU

 • Związki dynastii Jagiellonów z Radomiem (szkoły podstawowe, gimnazja, licea)
 • Zabytki Radomia – omówienie i historia obiektów. Lekcji towarzyszy pokaz multimedialny oraz quiz sprawdzający wiedzę (szkoły podstawowe)
 • Piotrówka – fakty i mity (szkoły podstawowe, licea)
 • Życie codzienne mieszkańców Piotrówki (szkoły podstawowe)
 • Rozkwit Radomia w XIX wieku (starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazja, licea)
 • Najsłynniejsi Radomianie – prezentacja sylwetek (szkoły podstawowe, licea)

HISTORIA, RELIGIOZNAWSTWO

 • Kultura Islamu – lekcja religioznawstwa

TEMATY DOTYCZĄCE STAROŻYTNEGO EGIPTU

 • Życie codzienne w Starożytnym Egipcie. (Wykład skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Może być doskonałym uzupełnieniem lekcji geografii.
 • Z Aleksandrii do Abu Simbel. (Wykład skierowany do młodzieży gimnazjalnej ponadgimnazjalnej. Może stanowić uzupełnienie lekcji geografii)
 • Poczatkujący balsamista. (Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
 • Klątwa Tutenchamona. (Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej)
 • Egipt współczesny. (Zajęcia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i młodzieży licealnej).
tło e-riders motocykle