muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Etap I dokumentacji

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w roku 2019 zadania pn.: „Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Etap I dokumentacja” w kwocie: 320 000,00zł.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej kompleksowej wymiany instalacji w budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dokumentacja obejmować będzie projekty budowlane i wykonawcze z branż: architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna sanitarna. Zakres prac przewidzianych do uwzględnienia w projekcie:

- inwentaryzacja istniejących w budynku instalacji,

- wymiana instalacji sanitarnej i C.O. i  wod.-kan.

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji niskoprądowych SSP, CCTV, SSWIN, LAN, P.poż.,

- system wentylacji mechanicznej,

- prace wykończeniowe tynków wewnętrznych, malowanie ścian, wykonanie podłóg, wymiana sanitariatów, modernizacja kotłowni, renowacja drzwi wewnętrznych podlegających ochronie konserwatorskiej i wymiana pozostałych drzwi wewnętrznych.

W ramach zadania planowane są usługi doradcze w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego, sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

 

tło e-riders motocykle