muzeum radom bip

Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – dokumentacja aplikacyjna

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało w 2020r. dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.:” Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – dokumentacja aplikacyjna”  w kwocie 18 450,00zł. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja aplikacyjna wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – etap II realizacja”, w związku z ubieganiem się o współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, konkurs nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle