muzeum radom bip
muzeum radom bip

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń na remont i przebudowę budynku Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11

ZNAK SPRAWY:  MJM -ZP.26-1/U/2019                                     

Radom dnia 08.04.2019r.

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń  na remonti przebudowę budynku Muzeum im. J.Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11, w ramach zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka  Malczewskiegow Radomiu – Etap I dokumentacja”

Przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle