muzeum radom bip

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń na remont i przebudowę budynku Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11

ZNAK SPRAWY:  MJM -ZP.26-1/U/2019                                     

Radom dnia 08.04.2019r.

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń  na remonti przebudowę budynku Muzeum im. J.Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11, w ramach zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka  Malczewskiegow Radomiu – Etap I dokumentacja”

Przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle