muzeum radom bip

Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur

Wystawa pt. „Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur”. Wystawa będzie czynna do 10 kwietnia 2017 r.

Celem wystawy jest przybliżenie zagadnienia śmierci, odchodzenia, obrządku pogrzebowego, rytuałów związanych ze śmiercią, kulturowego aspektu postrzegania śmierci w kulturach europejskich i pozaeuropejskich. Prezentujemy eksponaty związane zarówno z archeologią, etnografią polską i pozaeuropejską, sztuką polską i historią.
Wędrówka rozpoczyna się w starożytnym Egipcie (sarkofagi antropoidalne, stela grobowa, figurki uszebti, biżuteria, urny, naczynia, amulety), następnie pokazujemy starożytną Grecję (lekyty, biżuteria, figurki bóstw, stela grobowa) oraz starożytny Rzym (inskrypcja grobowa, stela). Odniesienia do tekstów literackich : Mitologia grecka i rzymska, Dzieje Herodota, Iliada Homera.
Średniowiecze: „Taniec śmierci” w sztuce – obrazy i grafiki oraz odniesienia literackie („Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Dynamiczne odtworzenie danse macabre.
Archeologia polska i tu: pochówki wczesnośredniowieczne z wyposażeniem grobowym.
Barok – Castrum Doloris (odtworzenie), portrety trumienne i epitafijne.
Eopoka romantyzmu prezentowana jest przez sztukę polską: m.in. Artur Grottger, Piotr Stachiewicz, Walery Eljasz Radzikowski, Maurycy Gottlieb, Adam Chmielowski oraz odniesienia literackie w balladach romantycznych i Marii Malczewskiego.
Sztuka okresu Młodej Polski malarstwo i rzeźba: Malczewski, Weiss, Vlastimil Hoffman, Kotarbiński, Szermentowski, Guyski  Madeyski.
Pokazujemy też wydarzenia z historii Polski (okres żałoby narodowej po powstaniu styczniowym, historia realizacji Grobu Nieznanego Żołnierza, pogrzeb Piłsudskiego,).
Kolejnym tematem jest etnografia polska: obrazy, rzeźby związane z podjęta tematyka, przedstawienia Śmierci z szopek i ekspozycja „Puste noce”.
Kolejnym szeroko prezentowanym tematem jest etnografia pozaeuropejska: Afryka, Azja, Australia i Oceania, Ameryka Południowa i Północna. Pokażemy kult przodków, wielobarwne maski pogrzebowe, figurki przodków, rzeźby, bębny, urny, obrazy, wota, rytualne stroje, ubiór i akcesoria szamanów a także przedmioty kultury materialnej związane z obchodami święta zmarłych (Meksyk – główki cukrowe, wycinanki, Santa Merte i Catrina). Pragniemy przybliżyć obce nam kulturowo a jakże ekscytujące obyczaje innych nacji
 

Celem wystawy jest przybliżenie zagadnienia śmierci jako integralnej i nieodzownej części życia każdego człowieka. Ekspozycja w szczególności trafiać ma do młodego widza, oswajając w jego świadomości nieuchronny proces przemijania i „odchodzenia”. Poprzez wielowątkowość i naznaczenie tła historycznego oraz obyczajów innych kultur, w których temat śmierci jest niezwykle istotny, ważki i różnorodnie celebrowany - wystawa ma również charakter edukacyjny. Zmiany kulturowe w Europie, które zauważalne są już dziś a w najbliższych latach będą postępować prowadzą do przenikania kultur pozaeuropejskich na kultury rodzime.
 

 Okres ekspozycyjny będzie obejmował czas od 4 listopada 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. (6 miesięcy).

 

Cennik:

  • bilet normalny - 8 PLN
  • bilet ulgowy z oprowadzaniem - 7 PLN
  • bilet ulgowy - 6 PLN
  • warsztaty ("Maski afrykańskie",  "Słodkie warsztaty - robienie głowek cukrowych" oraz "Początkujący balsamista") - 6 PLN
Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle