muzeum radom bip

Polskie papiery wartościowe

Polskie Papiery Wartościowe obligacje - listy zastawne - akcje XVIII - XX w.

współorganizatorem wystawy jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle