muzeum radom bip

Prace remontowe w budynku muzeum-skrzydło zachodnie2

MJM-III-26-9/2016

Radom dnia 08.06.2016r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia publicznego  poniżej 30 000 europrowadzonego  na podstawie
Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego 
z dnia 18 kwietnia  2014 r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami)

 Dotyczy: :  „Prace remontowe w budynku muzeum – skrzydło zachodnie”.  


 

Załączniki do pobrania:

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle