muzeum radom bip

Projekty zrealizowane

2018-02-07

Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego

2018-02-07

Modernizacja wystawy stałej „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki” w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

2018-02-07

Cmentarzysko kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie

2018-02-07

Program - Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku

2018-02-07

Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza

2018-02-07

Restauracja XIX wiecznej zabudowy skrzydła południowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
tło e-riders motocykle