muzeum radom bip

Promocja wydawnictwa ,,Radom-Wośniki stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”.

25 listopada, godz. 12:00

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Rynek 11

Promocja wydawnictwa ,,Radom-Wośniki stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”.

Już 25 listopada najciekawsze wyniki badań na nekropoli łużyckiej przedstawi dr hab. Elżbieta Małgorzata Kłosińska z Instytutu Archeologii UMSC, autorka wydawnictwa „Radom-Wośniki, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”. Zainteresowani tematyką pradziejów naszego regionu będą mogli otrzymać także to wydawnictwo podczas spotkania. Po wykładzie zaprezentowany zostanie animowany film „Po śmierci ku słońcu” opowiadający o obyczajach pogrzebowych ludności zamieszkującej tereny nad Mleczną w epoce brązu i początkach epoki żelaza.

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w latach 2017-2018 jest beneficjentem programu MKiDN w ramach działania: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie”. Wsparcie na realizację zadania Muzeum otrzymało także od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle