muzeum radom bip
muzeum radom bip

Przeprowadzenia badań archeologicznych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu

MJM- III-22-15/2015

  Radom, dnia 04.02.2016r

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro prowadzonego  na podstawie
Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego
z dnia 18 kwietnia  2014 r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami)

 

Dotyczy:  Przeprowadzenia badań archeologicznych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu

Załączniki do pobrania:

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle