muzeum radom bip

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

ZNAK SPRAWY: MJM -ZP.26-3/D/2017                                                 
Radom 01.09.2017r.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., Dz. U. z  2017 r.  poz. 1579 ze zmianami (zwanej dalej Pzp) .

 

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym

 Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle