muzeum radom bip
muzeum radom bip

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy”

ZNAK SPRAWY: MJM -ZP.26-1/D/2018      
                                            

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., Dz. U. z  2017 r.  poz. 1579 ze zmianami (zwanej dalej Pzp) .

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Doposażenie działu przyrody

 Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy”

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle