muzeum radom bip

Radom i okolice w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1945

Ekspozycja historyczna „Radom i okolice w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1945”, która została przygotowana z okazji 70. lecia wybuchu II wojny światowej

Jej celem jest przypomnienie ważnego i zarazem tragicznego rozdziału w historii naszego miasta, jakim była wojna i okupacja niemiecka. Poprzez prezentację różnorodnych materiałów – fotografii, afiszy okupacyjnych, dokumentów, ulotek, broni, umundurowania wojskowego… – ukazujemy wydarzenia i postaci związane z miastem i regionem tego czasu.

Wystawę poprzedza krótki wstęp, w którym pokazujemy Radom tuż przed wybuchem wojny. W tym czasie miasto było dużym ośrodkiem przemysłowym. Z dobrze rozwijającym się przemysłem zbrojeniowym. Wojna gwałtownie ten rozwój przerwała. 8 września 1939 roku miast zostało zajęte przez wojska niemieckie. Rozpoczął się ponad 5-letni okres jego okupacji.

 

W rozdziale wystawy zatytułowanym „Wrzesień 1939 roku staramy się przypomnieć szlak bojowy radomskiego 72 p.p. im. D. Czachowskiego. Pułk, pod koniec sierpnia 1939 r. opuścił Radom i skierowany został w okolice Wielunia. Tam w składzie Armii „Łódż” prowadził krwawe walki z najeźdźcą, cofając się aż pod Warszawę.

W kolejnym dziale pokazujemy życie mieszkańców miasta pod rządami okupanta. Radom był stolicą jednego z dystryktów. Okupant starał się nadać mu charakter miasta niemieckiego.

 

W czasie okupacji nawet drobne wykroczenia karane były śmiercią lub wywózką do obozów. Na porządku dziennym były publiczne egzekucje, łapanki i branie zakładników. Wydzieloną część ekspozycji stanowi historia getta żydowskiego – miejsca odizolowania ludności żydowskiej od społeczeństwa polskiego.

Na wystawie pokazujemy także działalność ruchu oporu – Armii Krajowej, „Szarych Szeregów”, Batalionów Chłopskich, Narodowej Organizacji Wojskowej… Dokumentują to fotografie oddziałów partyzanckich i ich dowódców.

Wystawa składa się z następujących działów: „W przeddzień wojny”, „Wrzesień 1939”, „Pod rządami okupanta”, „Terror” i „Radomska konspiracja”.   

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle