muzeum radom bip

Radomski program Edukacji historycznej

 

Od przyszłego roku rusza Radomski Program Edukacji Historycznej. Jest to projekt edukacyjno-muzealny przygotowany przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu opracowali Radomski program Edukacji Historycznej. – Mam nadzieję, że ten program da naszym uczniom przewagę i ukształtuje w nich poczucie dumy, że są z Radomia – mówił dyrektor Leszek Ruszczyk.

 

Projekt opiera się na kompleksowym kształceniu dzieci i młodzieży z Radomia i regionu w zakresie wiedzy na temat bardzo bogatej przeszłości naszego miasta. W dobie postępującej globalizacji potrzebą chwili staje się racjonalnie zaplanowana edukacja historyczna, która główny nacisk położy na budowanie lokalnej tożsamości i dumy z miejsca, z którego się pochodzi.

 

Radomski Program Edukacji Historycznej to działanie kompleksowe i programowe. – Nasz wspólny projekt jest bardzo ważny. Tak naprawdę dyrektorzy i nauczyciele dostają gotowy materiał do realizacji lekcji związanej z lokalną historią i kulturą. Będziemy zobowiązywać dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do realizacji takich lekcji w sposób interesujący, aby wychodziły poza mury szkół i były interesujące dla uczniów i nauczycieli – mówiła wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

 

Program zostanie uruchomiony w przyszłym roku szkolnym. - To program unikatowy. Podzieliliśmy go na kilka etapów. Etapem I było przygotowanie wystawy „Radomian portret własny” przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz prowadzenie lekcji i warsztatów z wykorzystaniem treści prezentowanych na wystawie. Do wystawy przygotowaliśmy album Radomian Portret Własny oraz kalendarz o tym samym tytule. Nieodpłatne przekażemy po 6 kalendarzy każdej placówce edukacyjnej w Radomiu – wyjaśniał Adam Duszyk, zastępca dyrektora muzeum.

 

Etapem II programu jest budowa stałej wystawy pt. „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach „Gąski i Esterki” w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (start - lipiec 2022). Będzie to jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce, w którym zaprezentowane zostaną dzieje Radomia od X wieku do 1945 roku. Tam przygotowany zostanie także cykl lekcji, wykładów i warsztatów poświęconych dziejom Grodu nad Mleczną.

 

Etap III to opracowanie i druk podręcznika dla nauczycieli skorelowanego z Radomskim Programem Edukacji Historycznej. Będzie to bogato ilustrowana publikacja, w której znajdzie się 15 konspektów lekcji historii Radomia z pełną obudową dydaktyczną i materiałami pomocniczymi. Podręcznik będzie opracowany na dwóch poziomach, dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele radomskich szkół otrzymają po 15 gotowych propozycji przeprowadzenia lekcji. Uzupełnieniem kształcenia w radomskich szkołach będzie wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego na wystawie „Muzeum Historii Radomia”.

 

Etap IV będzie polegał na stworzeniu kompleksowego systemu kształcenia w zakresie edukacji historycznej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. Początkiem wdrażania systemu będzie nieodpłatne przekazanie książek z konspektami lekcji o historii Radomia wszystkim bibliotekom szkolnym w mieście przez wiceprezydent Katarzynę Kalinowską.

 

Etap piąty projektu obejmuje stworzenie specjalnego systemu lojalnościowego przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - Będą to karty lojalnościowe dla klientów indywidualnych oraz system ewidencji szkół odwiedzających Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Trzy szkoły w roku, z których największa liczba uczniów zwiedzi wystawę „Muzeum Historii Radomia” otrzyma publikacje muzealne lub nagrody ufundowane przez sponsorów muzeum – wyjaśniał Adam Duszyk.

 

Szkoły objęte Radomskim Programem Edukacji Historycznej będą mogły liczyć na preferencyjne ceny biletów do naszego Muzeum.

Etap VI to przygotowanie i druk 4-tomowej monografii historycznej Radomia. Projekt realizują wspólnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Gmina Miasta Radomia. Dodatkowo Muzeum im. Jacka Malczewskiego uruchomiło druk rocznika naukowego „Arte Fakty”, w którym znalazł się stały rozdział dotyczący radomskiej edukacji historycznej.

 

Wszystkie działania zmierzają do poprawy stanu wiedzy radomskiej młodzieży na temat historii własnego miasta. - Chcemy w ten sposób budować lokalną tożsamość młodych radomian, poczucie dumy i satysfakcji z miejsca, w którym przyszli na świat i w którym mieszkają. Królewskie miasto Radom ma bardzo bogatą historię, z której wszyscy powinniśmy być dumni – dodał dyrektor muzeum Leszek Ruszczyk.

 

Koordynatorami projektu są: Katarzyna Kalinowska (Wiceprezydent Radomia) i Leszek Ruszczyk (Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu).

 

 

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle