muzeum radom bip
muzeum radom bip

Remontu tarasu w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11

 MJM- III-26-2/2015

 

  Radom, dnia 02.09.2015r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro prowadzonego  na podstawie
Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego
z dnia 18 kwietnia  2014 r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami)

 

Dotyczy wykonania:  Remontu tarasu w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle