muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Sarmacki Skarb. Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu 1613-1763

Wystawa przypomina, że Radom w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej był ważnym miastem trybunalskim, w którym przez 150 lat funkcjonował Trybunał Skarbowy Koronny, rozstrzygający istotne dla obronności państwa sprawy.

Wystawa składa się z kilku członów tematycznych, które dotyczą historii ustroju, skarbowości (w tym historii polskiego pieniądza w XVII i XVIII w.), wojskowości, kultury i obyczajowości sarmackiej. Prezentuje w szerszym ujęciu kulturę staropolską. Pokazuje, w jakim zakresie trybunał radomski zaznaczył się w historii miasta, jakie ślady oraz pamiątki pozostawił. Na wystawie pokazano wiele cennych eksponatów z różnych dziedzin sztuki (rzemiosło artystyczne, militaria, dokumenty…), a jej zasadniczy trzon stanowią portrety osobistości: marszałków, prezydentów trybunalskich, hetmanów, posłów i deputowanych. W przestrzeniach wystawy oglądamy wiele wybitnych dzieł malarstwa.

 

Ceny biletów:

  • Bilet normalny – 7 PLN
  • Bilet ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 PLN
  • Bilet ulgowy – 5 PLN
tło e-riders motocykle