muzeum radom bip

Usługi konserwacji zabytkowych mebli na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia

MJM – ZP.26-3/U/2020   

Radom dn. 08.07.2020r.

 

Usługi konserwacji zabytkowych mebli na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno –historycznej”

 

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r.  poz. 1843 ze zm.)

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle