muzeum radom bip
muzeum radom bip

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w ramach zadania pn. "Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystaw

MJM -ZP.26-1/U/2016

Radom dn. 22.09.2016 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami (zwanej dalej Pzp).

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy  dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki

w ramach zadania pn.

"Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki
i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej – etap I dokumentacja”

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle