muzeum radom bip
muzeum radom bip

WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU JAN KOCHANOWSKI INSPIRACJĄ KULTUROWĄ MAZOWSZA

Radom dn. 03.08.2012

MJM-III/214/1/UE/2012 

   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

wartości  zamówienia publicznego  poniżej 14 000 euro , działając na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113,poz.759 z póź. zm. na:

 

WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU JAN KOCHANOWSKI INSPIRACJĄ KULTUROWĄ MAZOWSZA

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle