muzeum radom bip

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Radom dn. 27.08.2018

MJM -ZP.26-4/D/2018     

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum  im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Postępowanie o wartości  zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro, prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z dnia 03 lipca 2017r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., tekst jednolity (Dz. U. z 2017r.  poz. 1579)

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle