muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2019 r. otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego” w kwocie: 320 000,00zł.

W ramach zadania zakupiony został fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 r. specjalistyczny samochód ciężarowy, niezbędny do przewozu eksponatów muzealnych.  Dzięki realizacji zadania Muzeum będzie skutecznie kontynuować działania statutowe. Efektem zakupu nowego samochodu będzie również zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

tło e-riders motocykle