muzeum radom bip

„Socrealizm. Sztuka w służbie propagandy”.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zaprasza młodzież na warsztaty z historii pt. „Socrealizm. Sztuka w służbie propagandy”. Zajęcia w wykorzystaniem technik multimedialnych poprowadzi dr Adam Duszyk. Czas trwania zajęć 2 x 45 min. 


Formy pracy: pogadanka z elementami wykładu i praca w grupach (malarstwo, literatura, film, plakat, architektura, muzyka). Zajęcia pomogą uczniom lepiej zrozumieć sztukę okresu realnego socjalizmu, a tym samym pozwolą lepiej zrozumieć główne założenia ideologiczne epoki. W sposób szczególny zajęcia polecamy klasom maturalnym o profilu humanistycznym. Warsztaty zostały przygotowane w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej.

 

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle