muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

XIX-wieczna prasa regionalna w zbiorach Biblioteki

 XIX-wieczna prasa regionalna w zbiorach Biblioteki

Początki czasopiśmiennictwa radomskiego sięgają początku XIX wieku i są związane z dziejami prasy urzędowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Wiążą się przede wszystkim z założeniem w 1811 r. pierwszej drukarni Macieja Dziedzickiego i powstaniem Dziennika Departamentowego Radomskiego. Pierwsze tego rodzaju wydawnictwo ukazało się w 1808 r. w Kaliszu i Bydgoszczy,  a w 1811  w Radomiu.

6 października 1811r. z inicjatywy prefekta m. Radomia Józefa Małachowskiego pojawił się pierwszy Dziennik Departamentowy Radomski . Dzienniki urzędowe podlegały cenzurze. Dotyczyły dziejów prasy urzędowej  Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Nie zawierały publicystyki.  Były tłoczony na szaropopielatym tanim papierze, a grafika była bardzo uboga. Brak kursywy i wytłuszczeń, w numerach z lat 1811-1812 spotkać można błędy i niedoskonałości .Wzorowane na ówczesnych wydawnictwach książkowych. Za kolportaż i informowanie ludności o obowiązujących prawach zawartych  w pismach w powiecie odpowiadali prefekci, na szczeblu gminy wójtowie.  Prefekt radomski nakazywał burmistrzom i wójtom, aby treść Dziennika przekazywano plebanom. Z ambony ogłaszano najważniejsze rozporządzenia rządowe . Wójtowie byli zobowiązani do przechowywania we własnych archiwach wszystkich zarządzeń krajowych, za nieprzestrzeganie tych przepisów przewidziane były kary pieniężne, bądź wcielenie do sąsiedniej jednostki administracyjnej.

W całym okresie redagowania Dziennik kilkakrotnie zmienił tytuł.

 

Pismo otwierała odezwa prefekta(urzędnika administracji) Józefa Małachowskiego z dnia 6 października 1811 r.

 

 

Dzienniki zamieszczały na swych łamach :

- obwieszczenia skarbowe,

- listy gończe oraz opisy  zbiegów oraz osób zaginionych,

-opisy kobiet przestępczyń,

-opisy obyczajów, ubiorów, skradzionych przedmiotów, kosztowności, zwierząt, maszyn,

 -ogłoszenia prywatne

 

 

Odezwa Sądu Policji Poprawczej w sprawie poszukiwań kobiet- przestępczyń , sprawczyń podpalania.

Obwieszczenie, dotyczące licytacji domu przy ulicy Rwańskiej.

 

 

 

 

 

 

Szczególne ostrzeżenie Komisji Wojewódzkiej,  dotyczące spożycia trujących grzybów.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle