muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Cmentarzysko kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie

W latach 2012-2013 Muzeum realizowało zadanie pt. Cmentarzysko kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie” dofinansowane przez MKiDN w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet  Ochrona zabytków archeologicznych. Podstawowym celem projektu było opracowanie i opublikowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzyskach  kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie, stanowisko 1, pow. Radom, w latach 1982-1983 (inspekcje archeologiczne) oraz  1984, 1986-1990 i 1996-1997 (badania wykopaliskowe) przez archeologów z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.


Rezultatem projektu jest  monografia stanowiska pt. Gulin-Mlyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim opublikowana w serii  Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3.

W projekcie wzięli udział:

opracowanie archeozoologiczne - prof. dr hab. Alicja Lasota-Moskalewska (UW)

opracowanie antropologiczne – prof. dr hab. Wanda Zychman (UMCS), dr Elżbieta Bokiej (UAM)

analizy metaloznawcze i konserwacja zabytków metalowych – dr hab. Marcin Biborski (UJ), Janusz Stępiński  (AGH)

datowanie C14  - prof. dr hab. inż.  Marek Krąpiec (AGH)

analizy archeologiczne – Małgorzata Cieślak-Kopyt (MJM), Ireneusz Miraś

recenzja i konsultacje naukowe części przeworskiej – prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

recenzja części pomorskiej – prof. dr hab. Sylwester Czopek (UR)

redakcja: Elżbieta Skubicha (MJM), Katarzyna Solarska (IAiE PAN)

materiał ilustracyjny: Mariusz Król (MJM), Katarzyna Solarska (IAiE PAN)

tłumaczenie: Piotr Godlewski (IA UJ)

fotografie: Sebastian Fituch (MJM)

wydawca wykonawczy: Magdalena Dzięgielewska Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO

redakcja serii Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne: Karol Dzięgielewski


Ważnym celem zadania było upowszechnienie wiedzy o stanowisku – i szerzej o pradziejach regionu radomskiego – wśród odbiorców spoza wąskiego kręgu naukowego, zwłaszcza wśród społeczności lokalnej (Zakrzew, Radom, Gulin) oraz miłośników przeszłości.  Temu celowi służy:  broszura popularnonaukowa pt.  Starożytne nekropole nad Radomką,  publicystyka m. in. artykuł w serwisie internetowym Archeowieści  oraz poniższa prezentacja.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle