muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"

W październiku 2019 roku rozpoczął się projekt pt. "Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego" o numerze identyfikacyjnym 2019-1-PL01-KA104-062602.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Celem projektu  jest przygotowanie pracowników do wprowadzenia szeroko pojętej technologii cyfrowej do naszego Muzeum. Dzięki pozyskaniu przez uczestników projektu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami ICT muzeum dostosuje się do potrzeb międzynarodowych w dziedzinie muzealnictwa oraz wystawiennictwa, a także przeprowadzanych na co dzień lekcji muzealnych.

Dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych technologii zwiedzający będą mogli nie tylko odwiedzić oddziały MJM o każdej porze, z dowolnego miejsca, w wybrany przez siebie sposób, ale także lepiej poznać interesujące go obiekty muzealne.

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach metodycznych w Hiszpanii oraz w wyjazdach do muzeów, które przeszły proces cyfryzacji.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle